ABSTRAKTY

ALMANACH POEZJI DOBREJ ZIEMI
Ukazało się drugie wydanie "Almanachu poezji Dobrej Ziemi wraz z wypisami z prozy dobrzyńskiej", wzbogacone o utwory poetyckie Marii Rykowskiej i Zbyszka Trzebniaka oraz fragmenty dwóch książek o dobrzyńskiej Nawojce: "Legenda o Nawojce" oraz "Podwójne życie Nawojki". Tom, o objętości 584 strony, zawiera 298 utworów poetyckich oraz 20 fragmentów, bądź też całości krótszych utworów prozatorskich, łącznie 85 autorów. Jest to pierwszy całościowy i tak obszerny alamanach poezji i prozy Ziemi Dobrzyńskiej.
 
ROWEREM PRZEZ POLSKIE GÓRY
Dawno nie wydawaliśmy tak ciekawej książki, pasjonata gór, emerytowanego nauczyciela historii, który najpierw przejechał na rowerze polskie góry: od zachodu do wschodu, a potem opisał je w niezwykłej książce o objętości 267 stron, z kilkuset cudownymi zdjęciami, wykonanymi oczywiscie przez siebie. Ciekawe skrzydełka okładki! publikacja VERBUM zeszła właśnie z maszyn drukarskich. Kto tej ksiażki nie przeczyta, niech nie wybiera się w góry, a jeśli już był (i to pewnie wielokrotnie), niech natychmiast sięga do tej arcyciekawej pozycji o polskich górach, ich historii, ludziach i wielu zadziwiających miejscach...
 
POCZTA GŁOSOWA SUMIENIA
Tym razem jest to oczekiwany, jubileuszowy (na 30-lecie) tom potycki Lipnowskiej Grupy Literackiej (kierowanej przez poetę ze Skępego, Pana Sławomira Ciesielskiego) pt. "Poczta głosowa sumienia". Redakcja tomu - Dariusz Chrobak i Bożena Ciesielska (także wnikliwa korekta). Ilustracja na pierwszej stronie okładki - fragment obrazu Krzysztofa Wiśniewskiego pt. "Pożegnanie Europy". Na czwartej stronie okładki przedstawiono okładki czterech poprzednich tomików LGL z lat 1997-2014. Wstęp - Dariusz Chrobak; Postscriptum - prof. Mirosław Krajewski. Tomik zadedykowano pierwszej przewodniczącej LGL - Jadwidze Jałowiec. Został on zilustrowany zdjęciami Katarzyny A. Juras. Swoje utwory, głównie poetyckie, zamieściło aż 37 autorów.
 
PRZEKLEŃSTWO MATKI (w szóstym wydaniu)
Nakładem Wydawnictwa Verbum ukazało się drukiem szóste już wydanie najgłośniejszej powieści F. S. Dmochowskiego z 1858 r. pt. "Przekleństwo matki"; tym razem z dopiskiem biograficznym Członka Zwyczajnego DTN, pasjonata historii swego rodu spod herbu Grzymała, Pana Stanisława Meya z podrypińskich Ław. Jest to już siódmy  tom serii wydawniczej, rozpoczętej w 2011 r., pt. "BIBLIOTEKA DOBRZYŃSKA"
 
APETYT NA ŻYCIE
Jest to drugi autorski tomik poezji Pani Marii Rykowskiej z Lipna, a w nim 63 pogodne i niezwykle refleksyjne utwory poetyckie. Całość została przyozdobiona kolorowymi, artystycznymi zdjęciami krajobrazowymi Autorki, ukazującymi raz jeszcze piękno, życie... i (czasami) umieranie Dobrej Ziemi. Tomik poprzedza subtelne słowo wstępne Bożeny Ciesielskiej ze Skępego.
 
KLASZTORNA 20
Jest to zbiór jedenastu, nacechowanych frenezją i urzeczeniami, opowiadań poety, ale i pisarza ze Skępego, Pana Sławomira Ciesielskiego. Czytelnika powita tajemnicza i wymowna okładka, nie wspominając o tytule tomiku... Dwanaście grafik śródtytułowych, subtelnie ożywiających tekst, wykonał dla Autora kilka lat wcześniej Yach Paszkiewicz, dla którego zachowano także prawa autorskie (Copyright). Opowiadania "Klasztorna 20" spotkały się z bardzo pochlebnymi opiniami Czytelników.
 
PRZYSTAŃ CZASU
"Czas ma swój czas - mówił J.P, ale kiedy on najdejdzie, oby nie było za późno" ("Myśli własne", 2017). Prezentujemy dziś 231. publikację Oficyny Wydawniczej VERBUM. Jest to tom poezji Pani Elżbiety Mikuckiej-Ciecierskiej z Gdańska (rodem z podrypińskiego Rogowa), w którym znalazło swoje miejsce 91 utworów, podzielonych na sześć części (Miłości przesłanie; Ojczyste; Tchnienie przyrody; Słowo wcielone; Piętno samotności; Przemijanie). Posłowiem ubogaciła twórczość Debiutantki autorka dwóch tomików poezji, Maria Rykowska z Lipna. Całość uświetniają piękne, artystyczne zdjęcia Autorki. Tom wydano z zastosowaniem specjalnego układu graficznego, a wydrukowano go na papierze ecco lux creame.
 
Z DALEKA OD POLITYKI
Tego jeszcze w naszym wydawnictwie nie było. W jednym zbiorze Pan Stanisław Ćwiek - sopocianin (z wyboru) przygotował duchową ucztę dla Czytelników w postaci kilku tysięcy fraszek (w większości oczywiście dalekich od polityki) oraz poetyckich utworów satyrycznych (w mniejszości).
Tom liczy (sic!) 653 strony. Bardzo ciekawą okładkę (nawiązującą graficznie do nazwiska Autora, ale i jego przyjaciół (od św. Franciszka), "uposażoną" w czytelnicze skrzydełka, zaprojektował -wraz z grafikami dla ozdobienia fraszek wewnątrz dzieła - Michał Guździk.
Wstęp napisał skępski poeta Sławomir Ciesielski,  zaś "Marginalia z posłowiem (wymieszane)" skreślił piszący te słowa, które ilustracyjnie do opasłej księgi fraszek zamieszczamy poniżej.
 
BEDEKER SKĘPSKI
Do rąk Czytelników trafia 235. z kolei, wyjątkowo niecodzienna o ogromnych walorach poznawczych, publikacja naszego Wydawnictwa VERBUM pt. "Bedeker skępski" (format B-5, stron 243). To kolejna książka niezwykle sumiennej Autorki, Promotorki dziejów Skępego i okolic, Pani Bożena Ciesielska ze Skępego. Powiedzieć o tej książce, że jest to całościowy przewodnik po Skępem i okolicy, to tak jakby nic o niej nie powiedzieć. To fantastyczne, napisane z ogromnym kunsztem kompendium wiedzy o miejscowości, jej historii, ciekawostkach, atrakcjach, a przede wszystkich o ludziach, jako że ci "dają blask krajowi, z którego pochodzą (J. Słowacki). Poza subtelnym wstępem, jest w tym przewodniku 77 (sic! - szczęśliwych) działów, ożywionych 120. (prawie w całości autorskimi) zdjęciami. Okładkę uskrzydla ilustracja skępskiej malarki Jolanty Zaniewskiej.
Książka "Bedeker skępski" wpisuje się do katalogu wielu prac o Skępem, w tym poprzedniej książki Autorki z 2016 pt. "Skępe w opisie i fotografii", wznowionej w 2020 r., a której czytelnicy wciąż pilnie poszukują. Podobnie jak poprzednia także skępski bedeker najpewniej znajdzie wielu miłośników tej średniowiecznej miejscowości, która w tym roku obchodzić powinna 566. rocznicę lokacji miejskiej oraz 525. rocznicę sprowadzenia z Poznania przez Zofię Kościelecką łaskami wsławionej Figury Matki Boskiej Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw. (A i o 25-leciu restytucji praw miejskich warto już myśleć!). W książce znajdziemy kilkaset znakomitych nazwisk, w tym poetów i pisarzy: Gustawa Zielińskiego, Henryka Czarneckiego, ks. Jana Twardowskiego, Jerzego Pietrkiewicza i Sławomir Ciesielski. Ten ostatni upomina nas, abyśmy wchodząc "po tęczy przed otwartą piotrową bramę", zatrzymali się na chwilę i nie zapomnieli o dolinach. Najpewniej warto i trzeba...! Jest wiele prac o Skępe, - "Bedeker" jest jeden!
 
REWERANS DOBREJ ZIEMI
Jest to tomik poezji i prozy wydany na 730-lecie Ziemi Dobrzyńskiej. Otwiera go 26-stronicowy poemat napisany i przesłany przez  Macieja Mandykowskiego z Legionowa pt. "Dobra Ziemia". W tomie znajdują się nadto utwory:  Jolanty Motylińsdkiej, Dariusza Chrobaka, Agnieszki Jabłońskiej i Jej córki Ninki, Henryka Osińskiego, Jacka Szablewskiego, Czesławy K. Chojnickiej, Moniki Kozickiej, Macieja Modzelewskiego, Anny Piliszewskiej, Zbigniewa Żuchowskiego. Wydanie wzbogacają zdjęcia z Ziemi Dobrzyńskiej skorelowane z treścią poszczególnych utworów. Całość graficznie opracowała (łącznie z okładką) artystka Jolanta Motylińska z Brodnicy. Tomik był promowany, a konkurs podsumowany, w czasie Walnego Zgromadzenia DTN w Skępem w dniu 4 września 2021 r.
 
CZTERNASTY TOM "ROCZNIKA DOBRZYŃSKIEGO" (2021)
 Łącznie "Rocznik Dobrzyński"  obejmuje w ciągu czternastu lat 5.350 stron, w którym swoje prace ogłosiło ponad 140 autorów. Nieskromnie powiedzmy, że jest to ewenement wydawniczy, tym bardziej, że "Rocznika" nikt nie dotuje. Dziękujemy Autorom za to, że nie pobierają honorariów i Członkom DTN, którzy swoje składki w poważnym stopniu przeznaczają właśnie na to wydawnictwo. Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe liczy 120 członków zwyczajnych i dziewięciu Członków Honorowych. Zapraszamy na stronę Towarzystwa: dtnnrypin.pl
Poniżej podajemy zwartość ostatniego tomu: ARTYKUŁY I STUDIA: 1) Rypinianin, Jan Starorypiński herbu Nałęcz, Pan i Dziedzic na Starym Rypinie, dowódca ‎ Chorągwi Husarskiej Ziemi Dobrzyńskiej, obrońca Ojczyzny w okresie potopu ‎ szwedzkiego, starosta rypiński, 2) o. Aleksander Sitnik OFM, Klasztory bernardynów skasowane na Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej z XIX w. i ich dalsze losy, 3) Leszek Stefański, Mieszkańcy i goście dworu w Radzikach Małych w XIX wieku oraz ich ‎ koligacje rodzinne i towarzyskie, 4) Andrzej Graczkowski, Zbójno podczas drugiej wojny światowej. Szkice dziejów ‎ okupacji ‎niemieckiej (1939-1945)‎ MATERIAŁY, WSPOMNIENIA I RELACJE: 1) Michał Raczkowski, Materiały do dziejów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziemi ‎ Kujawskiej w Boniewie w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, 2) Jolanta Zofia Iwińska, Wspomnienia Zofii Bartczak z Wołynia (1936‎-‎1945)‎, 3) Janusz Koszytkowski, Wojenna historia rodziny Jankowskich z Wielgiego koło Lipna, 4) SSP we Włocławku, Saperzy na Kujawach, BIOGRAFIE DOBRZYŃSKIE: 1) ks. Zbigniew Kluba, Duszpasterze parafii Chrostkowo, 2) Wojciech Buler, Józef Wysocki (1765-1840) ‎ ‎ podprefekt powiatu lipnowskiego, 3) Błażej Krajewski, Trzy pokolenia rodziny Samulczyk z Ruszkowa koło Rypina, 4) ks. Tadeusz Zaborny, Życie, które przyniosło owoc. Służebnica Boża Matka Maria ‎ Łempicka, 4) Jolanta Zofia Iwińska, Konstanty Iwiński ułan błękitnej kawalerii w wojnie polsko‎-‎ bolszewickiej (1918‎-‎1921)‎, 5) Ryszard Kowalski, Przedwojenny burmistrz Golubia ‒ Ludwik Nowakowski (1877‎-1952)‎, 5) Jolanta Zofia Iwińska, Porucznik Jan Przybyłowski – żołnierz niezłomny, 6) Mirosław Krajewski, Jubileusz 60‎-lecia kapłaństwa Ojca Andrzeja H. Zonko – karmelity ‎ z ‎Obór, RECENZJE I OMÓWIENIA:
1) Bogumiła Umińska, Aktywność społeczno-gospodarcza ziemian guberni płockiej w latach ‎ ‎1865-1914, Muzeum Szlachty w Ciechanowie, Ciechanów 2019 (Anna Maria ‎ Stogowska)‎, 2)  Mirosław Krajewski, Do końca wierni… Orędownicy Maryi, Karmelu i Dobrej Ziemi, ‎ Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Obory 2020 (ks. Janusz Grężlikowski)‎, 3) Sławomir Ciesielski, Klasztorna 20, grafiki Y. Paszkiewicz, red. B. Ciesielska, WEiW ‎ Verbum, Brodnica 2020 (Anna Marszewska)‎, 4) Czytelnicy o prozie Sławomira Ciesielskiego (opr. Bożena Ciesielska)‎, POEZJA DOBRZYŃSKA: 1) Maciej Mandykowski, Dobra Ziemia, 2) Henryk Osiński, Mojej Dobrzyńskiej Ziemi, 3) Agnieszka Jabłońska, Chopina wspomnienie o Szafarni, 4) Zofia E. Szczęsna, Szkoła nad jeziorem, PRO MEMORIA: 1)Zbigniew Padlewski (1932-2021), nauczyciel, społecznik, wieloletni dyrektor szkół ‎ ‎(Sylwester Śmigiel)‎, 2) Ryszard Specjalski (1945‎-2021), historyk, popularyzator dziejów Lipna i okolic, ‎ wydawca (Mirosław Krajewski)‎ KRONIKA DTN: 1) Hymn Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego (Jan Jagodziński), 2) Uchwała DTN w sprawie herbu i flagi DTN wraz z ich wizerunkami, 3) Kalendarium DTN za rok 2020 (opr. Iwona Zielińska)‎, 4) Honorowi Członkowie Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, 4) Członkowie wspierający Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, 5) Darczyńcy Towarzystwa (2020-2021)‎, 6) Album członków zwyczajnych DTN (stan na dzień 30. 06. 2021 r.)‎ Noty o autorach tomu XIV; Album autorów tomów 1‎-‎14 „Rocznika Dobrzyńskiego” (2008-2021)‎; Spis zawartości „Rocznika Dobrzyńskiego”, tomy 1‎-13: Rypin 2008‎-2020 ‎
 
DOBRZYŃSKI WAWRZYN
Jest to kronika dwudziestu  edycji dobrzyńskiej Nagrody im. A.A. Kochańskiego, której w roku 2020 przypadło 25-lecie istnienia. Książka w twardej oprawie, w nowoczesnej folii soft touch, przypominającej w dotyku aksamit, jest wierną kroniką tego "dobrzyńskiego lauru - wawrzynu", zawiera 116 kolorowych, archiwalnych zdjęć, w tym portretowe zdjęcia wszystkich dwudziestu Laureatów oraz biogrami osób nagrodzonych, przedstawiając e sylwetki na dzień przyznania nagrody. Autorami pracy są: Mirosław Krajewski i Ryszard Bartoszewski. 
 

POWER ODPORNOŚCI OPOWIADA O ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

Jest to pozycja napisana lekko, ale poruszająca ważne i trudne tematy z zakresu żywienia, chemii organicznej, technologii żywności. Narratorem jest bohater o niezwykłych mocach – Power Odporności, który zdradza sekrety zdrowego stylu życia oraz odżywiania. Wyjaśnionych zostało 211 pojęć, których alfabetyczny indeks haseł znajduje się na końcu opracowania. Pozycja ważna w dzisiejszych czasach, kiedy żywność, maksymalnie przetworzona, tzw. „wygodna” oraz niewłaściwy tryb życia – stają się codziennością. Wraz z Powerem zwiedzamy piramidę żywienia i jej poszczególne kondygnacje. Autorka – technolog żywności, urozmaiciła treść jedenastoma wierszykami, sporządziła wszystkie ilustracje, grafiki oraz tabele, dokonała też składu, łamania tekstu i zaprojektowała okładkę. Książka jest nie tylko poprawna merytorycznie, ale została rozbudowana artystycznie (z dużą dbałością o szczegóły). Podsumowaniem może być fragment ostatniego wierszyka: „Tylko tyle starczy, by zdrowie pomnożyć i tak – w dobrej formie – do starości dożyć”. Właściwie nie zdarza się, aby jedna osoba wystąpiła w roli autora, ilustratora i grafika całości pracy. To niezwykły ewenement. Publikację oznaczamy jako cimelium, czyli ‒ z języka łacińskiego ‒ bardzo cenny druk. Dotyczy nie tylko zawartości, tj. kompetentnej treści i strony graficznej, ale niespotykanej na rynku wydawniczym formy edytorskiej: pełen kolor „położony” na papier magno satin, podwyższonej gramatury i bieli, środek szyty, oprawa twarda, na okładce folia soft touch, grzbiet sporządzony z wyjątkową dbałością. Całość wykonana została w najwyższym kunszcie drukarskim. Jak ważna jest ta pozycja, niech dowodzi fakt, że jej anons na naszej stronie (Księgarnia Dobrzyńska) na Facebooku odwiedziło przez dwa dni ponad 2100 osób!

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.