ABSTRAKTY

ALMANACH POEZJI DOBREJ ZIEMI
Ukazało się drugie wydanie "Almanachu poezji Dobrej Ziemi wraz z wypisami z prozy dobrzyńskiej", wzbogacone o utwory poetyckie Marii Rykowskiej i Zbyszka Trzebniaka oraz fragmenty dwóch książek o dobrzyńskiej Nawojce: "Legenda o Nawojce" oraz "Podwójne życie Nawojki". Tom, o objętości 584 strony, zawiera 298 utworów poetyckich oraz 20 fragmentów, bądź też całości krótszych utworów prozatorskich, łącznie 85 autorów. Jest to pierwszy całościowy i tak obszerny alamanach poezji i prozy Ziemi Dobrzyńskiej.
 
ROWEREM PRZEZ POLSKIE GÓRY
Dawno nie wydawaliśmy tak ciekawej książki, pasjonata gór, emerytowanego nauczyciela historii, który najpierw przejechał na rowerze polskie góry: od zachodu do wschodu, a potem opisał je w niezwykłej książce o objętości 267 stron, z kilkuset cudownymi zdjęciami, wykonanymi oczywiscie przez siebie. Ciekawe skrzydełka okładki! Publikacja VERBUM zeszła właśnie z maszyn drukarskich. Kto tej ksiażki nie przeczyta, niech nie wybiera się w góry, a jeśli już był (i to pewnie wielokrotnie), niech natychmiast sięga do tej arcyciekawej pozycji o polskich górach, ich historii, ludziach i wielu zadziwiających miejscach...
 
POCZTA GŁOSOWA SUMIENIA
Tym razem jest to oczekiwany, jubileuszowy (na 30-lecie) tom potycki Lipnowskiej Grupy Literackiej (kierowanej przez poetę ze Skępego, Pana Sławomira Ciesielskiego) pt. "Poczta głosowa sumienia". Redakcja tomu - Dariusz Chrobak i Bożena Ciesielska (także wnikliwa korekta). Ilustracja na pierwszej stronie okładki - fragment obrazu Krzysztofa Wiśniewskiego pt. "Pożegnanie Europy". Na czwartej stronie okładki przedstawiono okładki czterech poprzednich tomików LGL z lat 1997-2014. Wstęp - Dariusz Chrobak; Postscriptum - prof. Mirosław Krajewski. Tomik zadedykowano pierwszej przewodniczącej LGL - Jadwidze Jałowiec. Został on zilustrowany zdjęciami Katarzyny A. Juras. Swoje utwory, głównie poetyckie, zamieściło aż 37 autorów.
 
PRZEKLEŃSTWO MATKI (w szóstym wydaniu)
Nakładem Wydawnictwa Verbum ukazało się drukiem szóste już wydanie najgłośniejszej powieści F. S. Dmochowskiego z 1858 r. pt. "Przekleństwo matki"; tym razem z dopiskiem biograficznym Członka Zwyczajnego DTN, pasjonata historii swego rodu spod herbu Grzymała, Pana Stanisława Meya z podrypińskich Ław. Jest to już siódmy  tom serii wydawniczej, rozpoczętej w 2011 r., pt. "BIBLIOTEKA DOBRZYŃSKA"
 
APETYT NA ŻYCIE
Jest to drugi autorski tomik poezji Pani Marii Rykowskiej z Lipna, a w nim 63 pogodne i niezwykle refleksyjne utwory poetyckie. Całość została przyozdobiona kolorowymi, artystycznymi zdjęciami krajobrazowymi Autorki, ukazującymi raz jeszcze piękno, życie... i (czasami) umieranie Dobrej Ziemi. Tomik poprzedza subtelne słowo wstępne Bożeny Ciesielskiej ze Skępego.
 
KLASZTORNA 20
Jest to zbiór jedenastu, nacechowanych frenezją i urzeczeniami, opowiadań poety, ale i pisarza ze Skępego, Pana Sławomira Ciesielskiego. Czytelnika powita tajemnicza i wymowna okładka, nie wspominając o tytule tomiku... Dwanaście grafik śródtytułowych, subtelnie ożywiających tekst, wykonał dla Autora kilka lat wcześniej Yach Paszkiewicz, dla którego zachowano także prawa autorskie (Copyright). Opowiadania "Klasztorna 20" spotkały się z bardzo pochlebnymi opiniami Czytelników.
 
PRZYSTAŃ CZASU
"Czas ma swój czas - mówił J.P, ale kiedy on najdejdzie, oby nie było za późno" ("Myśli własne", 2017). Prezentujemy dziś 231. publikację Oficyny Wydawniczej VERBUM. Jest to tom poezji Pani Elżbiety Mikuckiej-Ciecierskiej z Gdańska (rodem z podrypińskiego Rogowa), w którym znalazło swoje miejsce 91 utworów, podzielonych na sześć części (Miłości przesłanie; Ojczyste; Tchnienie przyrody; Słowo wcielone; Piętno samotności; Przemijanie). Posłowiem ubogaciła twórczość Debiutantki autorka dwóch tomików poezji, Maria Rykowska z Lipna. Całość uświetniają piękne, artystyczne zdjęcia Autorki. Tom wydano z zastosowaniem specjalnego układu graficznego, a wydrukowano go na papierze ecco lux creame.
 
Z DALEKA OD POLITYKI (2021)
Tego jeszcze w naszym wydawnictwie nie było. W jednym zbiorze Pan Stanisław Ćwiek - sopocianin (z wyboru) przygotował duchową ucztę dla Czytelników w postaci kilku tysięcy fraszek (w większości oczywiście dalekich od polityki) oraz poetyckich utworów satyrycznych (w mniejszości).
Tom liczy (sic!) 653 strony. Bardzo ciekawą okładkę (nawiązującą graficznie do nazwiska Autora, ale i jego przyjaciół (od św. Franciszka), "uposażoną" w czytelnicze skrzydełka, zaprojektował -wraz z grafikami dla ozdobienia fraszek wewnątrz dzieła - Michał Guździk.
Wstęp napisał skępski poeta Sławomir Ciesielski,  zaś "Marginalia z posłowiem (wymieszane)" skreślił piszący te słowa, które ilustracyjnie do opasłej księgi fraszek zamieszczamy poniżej.
 
BEDEKER SKĘPSKI (2021)
Do rąk Czytelników trafia 235. z kolei, wyjątkowo niecodzienna o ogromnych walorach poznawczych, publikacja naszego Wydawnictwa VERBUM pt. "Bedeker skępski" (format B-5, stron 243). To kolejna książka niezwykle sumiennej Autorki, Promotorki dziejów Skępego i okolic, Pani Bożena Ciesielska ze Skępego. Powiedzieć o tej książce, że jest to całościowy przewodnik po Skępem i okolicy, to tak jakby nic o niej nie powiedzieć. To fantastyczne, napisane z ogromnym kunsztem kompendium wiedzy o miejscowości, jej historii, ciekawostkach, atrakcjach, a przede wszystkich o ludziach, jako że ci "dają blask krajowi, z którego pochodzą (J. Słowacki). Poza subtelnym wstępem, jest w tym przewodniku 77 (sic! - szczęśliwych) działów, ożywionych 120. (prawie w całości autorskimi) zdjęciami. Okładkę uskrzydla ilustracja skępskiej malarki Jolanty Zaniewskiej.
Książka "Bedeker skępski" wpisuje się do katalogu wielu prac o Skępem, w tym poprzedniej książki Autorki z 2016 pt. "Skępe w opisie i fotografii", wznowionej w 2020 r., a której czytelnicy wciąż pilnie poszukują. Podobnie jak poprzednia także skępski bedeker najpewniej znajdzie wielu miłośników tej średniowiecznej miejscowości, która w tym roku obchodzić powinna 566. rocznicę lokacji miejskiej oraz 525. rocznicę sprowadzenia z Poznania przez Zofię Kościelecką łaskami wsławionej Figury Matki Boskiej Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw. (A i o 25-leciu restytucji praw miejskich warto już myśleć!). W książce znajdziemy kilkaset znakomitych nazwisk, w tym poetów i pisarzy: Gustawa Zielińskiego, Henryka Czarneckiego, ks. Jana Twardowskiego, Jerzego Pietrkiewicza i Sławomir Ciesielski. Ten ostatni upomina nas, abyśmy wchodząc "po tęczy przed otwartą piotrową bramę", zatrzymali się na chwilę i nie zapomnieli o dolinach. Najpewniej warto i trzeba...! Jest wiele prac o Skępe, - "Bedeker" jest jeden!
 
REWERANS DOBREJ ZIEMI (2021)
Jest to tomik poezji i prozy wydany na 730-lecie Ziemi Dobrzyńskiej. Otwiera go 26-stronicowy poemat napisany i przesłany przez  Macieja Mandykowskiego z Legionowa pt. "Dobra Ziemia". W tomie, zredagowanym przez prof. Mirosława Krajewskiego, znajdują się nadto utwory:  Jolanty Motylińskiej, Dariusza Chrobaka, Agnieszki Jabłońskiej i Jej córki Ninki, Henryka Osińskiego, Jacka Szablewskiego, Czesławy K. Chojnickiej, Moniki Kozickiej, Macieja Modzelewskiego, Anny Piliszewskiej, Zbigniewa Żuchowskiego. Wydanie wzbogacają zdjęcia z Ziemi Dobrzyńskiej skorelowane z treścią poszczególnych utworów. Całość graficznie opracowała (łącznie z okładką) artystka Jolanta Motylińska z Brodnicy. Tomik był promowany, a konkurs podsumowany, w czasie Walnego Zgromadzenia DTN w Skępem w dniu 4 września 2021 r.
 
CZTERNASTY TOM "ROCZNIKA DOBRZYŃSKIEGO" (2021)
 Łącznie "Rocznik Dobrzyński"  obejmuje w ciągu czternastu lat 5.350 stron, w którym swoje prace ogłosiło ponad 140 autorów. Nieskromnie powiedzmy, że jest to ewenement wydawniczy, tym bardziej, że "Rocznika" nikt nie dotuje. Dziękujemy Autorom za to, że nie pobierają honorariów i Członkom DTN, którzy swoje składki w poważnym stopniu przeznaczają właśnie na to wydawnictwo. Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe liczy 120 członków zwyczajnych i dziewięciu Członków Honorowych. Zapraszamy na stronę Towarzystwa: dtnnrypin.pl
Poniżej podajemy zwartość ostatniego tomu: ARTYKUŁY I STUDIA: 1) Rypinianin, Jan Starorypiński herbu Nałęcz, Pan i Dziedzic na Starym Rypinie, dowódca ‎ Chorągwi Husarskiej Ziemi Dobrzyńskiej, obrońca Ojczyzny w okresie potopu ‎ szwedzkiego, starosta rypiński, 2) o. Aleksander Sitnik OFM, Klasztory bernardynów skasowane na Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej z XIX w. i ich dalsze losy, 3) Leszek Stefański, Mieszkańcy i goście dworu w Radzikach Małych w XIX wieku oraz ich ‎ koligacje rodzinne i towarzyskie, 4) Andrzej Graczkowski, Zbójno podczas drugiej wojny światowej. Szkice dziejów ‎ okupacji ‎niemieckiej (1939-1945)‎ MATERIAŁY, WSPOMNIENIA I RELACJE: 1) Michał Raczkowski, Materiały do dziejów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziemi ‎ Kujawskiej w Boniewie w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, 2) Jolanta Zofia Iwińska, Wspomnienia Zofii Bartczak z Wołynia (1936‎-‎1945)‎, 3) Janusz Koszytkowski, Wojenna historia rodziny Jankowskich z Wielgiego koło Lipna, 4) SSP we Włocławku, Saperzy na Kujawach, BIOGRAFIE DOBRZYŃSKIE: 1) ks. Zbigniew Kluba, Duszpasterze parafii Chrostkowo, 2) Wojciech Buler, Józef Wysocki (1765-1840) ‎ ‎ podprefekt powiatu lipnowskiego, 3) Błażej Krajewski, Trzy pokolenia rodziny Samulczyk z Ruszkowa koło Rypina, 4) ks. Tadeusz Zaborny, Życie, które przyniosło owoc. Służebnica Boża Matka Maria ‎ Łempicka, 4) Jolanta Zofia Iwińska, Konstanty Iwiński ułan błękitnej kawalerii w wojnie polsko‎-‎ bolszewickiej (1918‎-‎1921)‎, 5) Ryszard Kowalski, Przedwojenny burmistrz Golubia ‒ Ludwik Nowakowski (1877‎-1952)‎, 5) Jolanta Zofia Iwińska, Porucznik Jan Przybyłowski – żołnierz niezłomny, 6) Mirosław Krajewski, Jubileusz 60‎-lecia kapłaństwa Ojca Andrzeja H. Zonko – karmelity ‎ z ‎Obór, RECENZJE I OMÓWIENIA:
1) Bogumiła Umińska, Aktywność społeczno-gospodarcza ziemian guberni płockiej w latach ‎ ‎1865-1914, Muzeum Szlachty w Ciechanowie, Ciechanów 2019 (Anna Maria ‎ Stogowska)‎, 2)  Mirosław Krajewski, Do końca wierni… Orędownicy Maryi, Karmelu i Dobrej Ziemi, ‎ Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Obory 2020 (ks. Janusz Grężlikowski)‎, 3) Sławomir Ciesielski, Klasztorna 20, grafiki Y. Paszkiewicz, red. B. Ciesielska, WEiW ‎ Verbum, Brodnica 2020 (Anna Marszewska)‎, 4) Czytelnicy o prozie Sławomira Ciesielskiego (opr. Bożena Ciesielska)‎, POEZJA DOBRZYŃSKA: 1) Maciej Mandykowski, Dobra Ziemia, 2) Henryk Osiński, Mojej Dobrzyńskiej Ziemi, 3) Agnieszka Jabłońska, Chopina wspomnienie o Szafarni, 4) Zofia E. Szczęsna, Szkoła nad jeziorem, PRO MEMORIA: 1)Zbigniew Padlewski (1932-2021), nauczyciel, społecznik, wieloletni dyrektor szkół ‎ ‎(Sylwester Śmigiel)‎, 2) Ryszard Specjalski (1945‎-2021), historyk, popularyzator dziejów Lipna i okolic, ‎ wydawca (Mirosław Krajewski)‎ KRONIKA DTN: 1) Hymn Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego (Jan Jagodziński), 2) Uchwała DTN w sprawie herbu i flagi DTN wraz z ich wizerunkami, 3) Kalendarium DTN za rok 2020 (opr. Iwona Zielińska)‎, 4) Honorowi Członkowie Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, 4) Członkowie wspierający Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, 5) Darczyńcy Towarzystwa (2020-2021)‎, 6) Album członków zwyczajnych DTN (stan na dzień 30. 06. 2021 r.)‎ Noty o autorach tomu XIV; Album autorów tomów 1‎-‎14 „Rocznika Dobrzyńskiego” (2008-2021)‎; Spis zawartości „Rocznika Dobrzyńskiego”, tomy 1‎-13: Rypin 2008‎-2020 ‎
 
DOBRZYŃSKI WAWRZYN (2021)
Jest to kronika dwudziestu  edycji dobrzyńskiej Nagrody im. A.A. Kochańskiego, której w roku 2020 przypadło 25-lecie istnienia. Książka w twardej oprawie, w nowoczesnej folii soft touch, przypominającej w dotyku aksamit, jest wierną kroniką tego "dobrzyńskiego lauru - wawrzynu", zawiera 116 kolorowych, archiwalnych zdjęć, w tym portretowe zdjęcia wszystkich dwudziestu Laureatów oraz biogrami osób nagrodzonych, przedstawiając e sylwetki na dzień przyznania nagrody. Autorami pracy są: Mirosław Krajewski i Ryszard Bartoszewski
 

POWER ODPORNOŚCI OPOWIADA O ZDROWEJ ŻYWNOŚCI (2022)

Jest to pozycja napisana lekko, ale poruszająca ważne i trudne tematy z zakresu żywienia, chemii organicznej, technologii żywności. Narratorem jest bohater o niezwykłych mocach – Power Odporności, który zdradza sekrety zdrowego stylu życia oraz odżywiania. Wyjaśnionych zostało 211 pojęć, których alfabetyczny indeks haseł znajduje się na końcu opracowania. Pozycja ważna w dzisiejszych czasach, kiedy żywność, maksymalnie przetworzona, tzw. „wygodna” oraz niewłaściwy tryb życia – stają się codziennością. Wraz z Powerem zwiedzamy piramidę żywienia i jej poszczególne kondygnacje. Autorka – mgr inż. Jolanta Motylińska, technolog żywności, urozmaiciła treść jedenastoma wierszykami, sporządziła wszystkie ilustracje, grafiki oraz tabele, dokonała też składu, łamania tekstu i zaprojektowała okładkę. Książka jest nie tylko poprawna merytorycznie, ale została rozbudowana artystycznie (z dużą dbałością o szczegóły). Podsumowaniem może być fragment ostatniego wierszyka: „Tylko tyle starczy, by zdrowie pomnożyć i tak – w dobrej formie – do starości dożyć”. Właściwie nie zdarza się, aby jedna osoba wystąpiła w roli autora, ilustratora i grafika całości pracy. To niezwykły ewenement. Publikację oznaczamy jako cimelium, czyli ‒ z języka łacińskiego ‒ bardzo cenny druk. Dotyczy nie tylko zawartości, tj. kompetentnej treści i strony graficznej, ale niespotykanej na rynku wydawniczym formy edytorskiej: pełen kolor „położony” na papier magno satin, podwyższonej gramatury i bieli, środek szyty, oprawa twarda, na okładce folia soft touch, grzbiet sporządzony z wyjątkową dbałością. Całość wykonana została w najwyższym kunszcie drukarskim. Jak ważna jest ta pozycja, niech dowodzi fakt, że jej anons na naszej stronie (Księgarnia Dobrzyńska) na Facebooku odwiedziło przez dwa tygodnie ponad 3000 osób!

N A SKĘPSKĄ NUTĘ (2022)
Kolejny tomik opuszcza naszą Oficynę. Tym razem jest to wznowienie z 1999 r. zbioru poezji uznanej Autorki ze skępskiej Wioski, z Parku Zielińskich, Zofii Ewy Szczęsnej, która po 22 latach zapragnęła mieć swój dziesiąty z kolei tomik we wznowieniu. Rekonstrukcji wydania ze składu offsetowego do "cyfry" dokonała Jolanta Motylińska. Wstęp do poprzedniego wydania, pt. "Piękno sercem uchwycone", napisali nauczyciele Liceum Pedagogicznego w Wymyślinie Zofia i Tadeusz Korszeniowie; do obecnego kilka zdań skreślił piszący te słowa. Tomik zawiera osiemdziesiątych, przepojonych miłością i czułym, retrospekcyjnym spojrzeniem na skępską przestrzeń, utworów. Prezentowany poniżej wiersz poświęcony został pamięci jednego z najwybitniejszych Synów Dobrej Ziemi, Gustawowi Zielińskiemu (1809-1881).
W pokłonie Gustawowi Zielińskiemu
Lipy złociło letnie słońce,‎
odchodził zmęczony dzień,‎
żegnało go pszczół tysiące,‎
na ziemię kładł się cień.‎
Gustaw Zieliński – dziedzic tej ziemi,‎
Poeta i Polak wspaniały,‎
niegdyś siadywał w lip cieniu
w ich pieśni zasłuchany.‎
Przed wyjątkową tą Postacią
patriotą i troskliwym panem,‎
który swe życie dobrem znaczył,‎
z mą piosnką w pokłonie staję.‎
Znów czytam „Kirgiza” fragmenty,‎
w zachwycie trwam nad wierszami
i jak On przed Panną Świętą
klękam ze swymi troskami.‎
Niech zawsze przyświeca tej ziemi
Poeta nasz – Gustaw Zieliński,‎
i niech czynami, pieśniami swymi
wciąż budzi serca i umysły.‎
 
I CZAS MA SWÓJ CZAS (2022)
prezentujemy wydaną 244. pozycję naszej Oficyny Verbum - dziewiąty z kolei tomik poetycko-prozatorski Pani Krystyny Cz. Chojnickiej (Członkini LGL i DTN) pod znakomitych i wielce wymownym tytułem "I CZAS MA SWÓJ CZAS". Autorka zaprezentowała w nim 61 wierszy i jedno opowiadanie. Całość podzieliła na sześć części. Przy redakcji, składzie, korekcie i projekcie okładki pracowało kilka osób, co też pokazujemy na czwartej stronie tomiku. Zostałem poproszony o napisanie słowa wstępnego, który - jak przystało na tytuł całości - nazwałem "O dobroci i prawdzie na osi czasu".
Uwagę zwraca niecodzienna szata graficzna: ekspresyjna okładka (z tarczą zegara słonecznego i "zegarami zwiniętymi w rulon") zaprojektowana przez Panią Jolantę Motylińską (jolaart.pl) wraz ze skrzydełkami czytelniczymi i fragmentami utworów, dziewięć zdjęć zegarów z niecodziennej, lipnowskiej galerii oraz objętościowy papier Lux Cream środka tomiku. Autorce "czasu, który ma swój czas" bardzo serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu i... - zdradzając tajemnicę - czekamy na kolejny.
 
SAPERE AUDE. 1000 PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z HISTORII ADMINISTRACJI I WYCHOWANIA (2022)

Praca prof. Mirosława Krajewskiego została skonstruowana według następującego modelu: 500 pytań z każdego przedmiotu, wykaz źródeł i literatury do tych przedmiotów oraz odpowiedzi na pytania: jednokrotnego, wielokrotnego wyboru oraz pytania do uzupełnień treści. Na wstępie Autor wyjaśnił proweniencję tytułu tej pracy, a mianowicie ‎ „Sapere aude”. Jest to sformułowanie klasyczne i w tłumaczeniu z języka łacińskiego oznacza po ‎prostu „miej odwagę być mądrym”. Sentencję tę przypisuje się poecie rzymskiemu, Horacemu ‎‎(65 p.n.e.-8 p.n.e), który w dziele pt. „Epistulae” pisał: Dimidium facti, qui bene coepit, habet, ‎sapere aude, incipe” (tłum: Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej (więc) odwagę ‎być mądrym (i) zacznij).‎ Do tej pory na rynku wydawniczym nie było pracy, która łączyłaby wiedzę z obydwu przedmiotów. Ich kmpatybilność Autor wyjaśnił także wprowadzeniu (prolegomenie).  Pytania testowe z obydwu przedmiotów zostały tak skonstruowane, iż nie ma w nich ‎ścisłego modelu, gdzie odpowiedzi są wyborem jednokrotnym; w tym zbiorze są pytania, ‎gdzie spośród trzech czy czterech możliwości poprawna odpowiedź może być jedna, dwie lub ‎nawet wszystkie. Wiele zestawów zostało podane w formie zdania oznajmującego z lukami ‎treści, co też czytelnie podkreślono w podtytule pracy oraz tytułach jej części, tj. „testy ‎uzupełnień i wyboru”. Te ostatnie są pytaniami aktywizującymi, ponieważ wymuszają ‎rozbudowaną odpowiedź bądź uzupełnienie zdania. Autor ma świadomość, że część pytań w ‎obydwu zestawach jest zbyt szczegółowa, jednak nie na tyle, aby wykorzystując wiedzę z ‎historii ogólnej (Polski i powszechnej) nie poradzić sobie z odpowiedziami bądź dość szybko ‎znaleźć ją przy pomocy będących w zasięgu studiującego narzędzi poznawczych

DZIEJE GRABOWA I GMINY GRABÓW NAD PILICĄ (2022)

Z satysfakcją kierowaną w stronę Autora, prof. h. c. med. Łukasza K. Uliasza, informujemy, że ukazała się jako 245. pozycja wydawnicza naszej Oficyny, monografia wsi Grabów i Gminy Grabów w powiecie kozienickim, w woj. kieleckim. Prace nad jej przygotowaniem prowadziła przez szereg tygodni Pani mgr inż. Jolanta Motylińska, za co w tym miejscu składamy Jej szczere podziękowania za niemal tytaniczną pracę i to sensu largo. Praca wydana w formacie albumowym, w pełnym kolorze, zawiera ponad 400 zdjęć, głównie Autora. Jest ona pierwszą tak obszerną monografią tej gminy, traktującą nie tylko o jej historii, ale także dotykającą innych aspektów społecznych: etnografii, folkloru, demografii, militariów i innych. Jej treść i zaangażowanie Autora jest przykładem potwierdzającym słowa Seneki Młodszego, że "Ojczyznę kocha się nie dlatego, że jest wielka i bogata, ale dlatego, że jest własna". Rekomendacja książki jest na czwartej stronie okładki. 
 

 ROWEREM Z PRĄDEM RZEK (2022) 

Autor trzeciej książki z niecodziennego tryptyku, Dariusz Marcinkowski urodził się w „głębokim” PRL-u, w 1959 r. Jak podano na skrzydełku tej książki, panował wówczas towarzysz Wiesław. Autor codziennie dziękuje Bogu, że nie musi już żyć w tamtym „wspaniałym” ustroju. Dziękuje również Opatrzności, że nie musi już uczyć obecnej rozmarynowo-patriotycznej (lukrowanej) historii Polski. Nie ma ona niestetu wiele wspólnego z prawdziwą opowieścią o przeszłości naszego narodu. Autor miał jeszcze szczęście kończyć historię bliską prawdy w przepięknym mieście Toruniu. Rowerzysta z Nowego Miasta Lubawskiego nadal uwielbia podróżować. W ostatnich latach ta miłość znacznie się pogłębiła i przeszła w stan uzależnienia, na szczęście bez skutków ubocznych. W związku z tym znajduje jeszcze czas na wychowywanie ukochanych wnuczek i spełnianie marzeń żony. W kolejnej, trzeciej opowieści o podróżach rowerowych jest znowu dużo o historii (prawdziwej), słychać wartościową muzykę. Pojawia się wiele przemyśleń na temat wolności (zagrożonej), tolerancji (zanikającej) i innych spostrzeżeń natury socjologicznej. Można się z poglądami autora zgadzać, bądź nie. Oczywiście pod warunkiem przeczytania książki, do czego Pan Darek zachęca. Opornym zaś przypomina, że kto czyta, żyje dwa razy.

 BRODNICA MIĘDZY MARCEM A WRZEŚNIEM 1939 (2022)

To już piąta z kolei książka wydana drukiem w  Oficynie Verbum, której autorem  jest znakomity i wytrawny badacz oraz popularyzator dziejów Brodnicy, całej Ziemi Michałowskiej i północnej części Ziemi Dobrzyńskiej Piotr Grążawski. Tym razem jest to dzieło dokumentujące niezwykły czas poprzedzający napaść Niemiec hitlerowskich 1 września 1939 r. na nasz kraj i zajęcie w dniu 7 września Brodnicy. Książka o objętości 304 stron dokumentuje z niezwykłą dokładnością te miesiące, dni i godziny od marca aż do 8 września 1939 r. Autor swoją pracę wzbogacił o kilkanaście unikalnych zdjęć, głównie brodnickiego 67. Pułku Piechoty, choć nie tylko. Szczerze powiedzmy, do tej pory w przestrzeni tych ziem nie było opracowania, które dorównuje rzetelnością przekazu ostatniej - mistrzowskiej pracy Pana Piotra. Kto nie sięgnie po tę pozycję, na własny rachunek pozbawi się wiedzy, która winna być przynależną każdemu, kto szanuje przeszłość i wie, czym jest jest Polska - Ojczyzna nasza.

SAMARYTANIN Z OBORSKIEGO WIECZERNIKA (2022)

       Pierwsza praca autora o kościele i klasztorze O. Carm. w Oborach wyszła 41 lat temu, w 1981 r. Od tego czasu powstało kilka innych wydawnictw o tym Miejscu. Dziś, przed 100. rocznicą śmierci zmarłemu tam w opinii świętości (in odore sanctitatis) cichego, pokornego i świątobliwego zakonnika Ojca Wincentego Kruszewskiego (1843-6 X1922), na prośbę Ojców Karmelitów, oddajemy z symboliczną datą 15 września Jego biografię o objętości 271 stron w wydaniu bibliofilskim (ozdobna paginacja, specjalna wyklejka, graficznie zagospodarowane wakujące strony, wybiórczy lakier, wkładka zdjęciowa w tle sepii, autograf O. Wincentego wydobyty z dokumentów z Archiwum Watykańskiego), która - notabene - jest 189. pozycją własną bądź zredagowaną w latach 1977-2022 (45 lat!). Nihil obstat (nic nie stoi na przeszkodzie) udzielił Prowincjał Karmelitów Trzew. w Polsce O. dr Wiesław Strzelecki.

MAŁE ZOO. WIERSZE ZAGADKI O ZWIĘRZETACH MAŁYCH I DUŻYCH (2022)

Przed zbliżajacymi się mikołajkami (na św. Mikołaja) ukazał się w naszej Oficynie niecodzienny tomik dla dzieci pt. "Małe ZOO. Wiersze, zagadki o zwierzętach małych i dużych". Jest to już piąty tomik poetycki mgr Jolanty Kapuścińskiej z Lipna , dyplomowanej pielęgniarki, która w ten sposób chciała zmaterializować myśl rzymskiego poety Juvenalisa: "Dziecku należy się największy szacunek", dodajmy i ... miłość.
W tomiku jest 35 wierszowanych zagadek, każda uposażona została fantastyczną grafiką Mirosława Łakomskiego. Tomik pod względem plastyczno-graficznym wygląda jak jeden ogromny plakat, dodajmy - ze wszystkimi na świecie kolorami. Nie ma w nim nawet jednego centymetra kwadratowego białego tła, nawet wnętrze okładki ma swoją tęczową aplę.
Wydano go na specjalnym papierze kreda gloss 115 gram (notabene wyjątkowo trudnym do druku, ale niezwykle efektownym), a oprawiono w okładkę miękką w dotyku (soft touch), jak krecik (ten ze strony 33). Małe ZOO rozpoczyna kruk, a kończy bóbr.
Niech cieszy się Autorka, a z Nią... dzieci!
 
PRZYJACIEL ROBCIO (2022)
 
Ponownie dla dzieci i młodzieży. Tym razem prozatorski tomik Pana Tomasza Jabłońskiego z Czernikowa. Można powiedzieć, że to swoiste cimelium, a jeśli do tego dodamy, że został on wzbogacony o kilkanaście grafik w formacie 3D (wraz z projektem okładki), wykonanych specjalnie dla tego tomiku przez Panią grafik Jolantę Motylińską, to powiemy, że ukazała się w naszej Oficynie rzecz wyjątkowa, jedyna...!
Zauważmy, nawet Robcio (na ostatniej stronie okładki) wygenerował kod kreskowy tomiku! Nie dość tego, na zakończenie Autorka grafik dodała kod kreskowy z instrukcją, jak korzystając z Jej strony, można samodzielnie, w domu drukować na drukarce 3D Robcia i jego podobizny. Autorowi gratulujemy, a Autorce grafik - tradycyjnie już - dziękujemy.
 
POWRACANIE (2023)
Prezentujemy 259. pozycję wydawniczą Wszechnicy Verbum, niecodzienne wspomnienia-dokument, zapisany przez syna uczestników oporu przeciwko okupantowi niemieckiemu w ramach ZWZ/AK w Józefkowie k. Skępego, a potem więźniów niemieckiego obozu Stutthof, autorstwa Człowieka pielęgnującego nie tylko rodzinną epopeję Lulińskich i Olszewskich, ale bezgranicznie kochającego region, w którym urodził się i wychował - Lipno i całą Ziemię Dobrzyńską - Jacka Olszewskiego (dziś z Kątów Węgierskich pod Warszawą). Na ponad 200 stronach potoczystego tekstu, ubogaconego archiwalnymi zdjęciami, dotykamy opisów życia Dobrzyniaków, których losy - przypomniane w tej książce - prawie na każdej stronie wyciskają łzy wzruszenia; poruszają do głębi i wzbudzają wyjątkowo pogłębioną refleksję. Do tej pory ta fasycnujća opowieść pojawiła się w odcinkach na forum: tradytor.pl. Z zakończenia: "Większość pokolenia, którego dzieje tak pobieżnie opisałem, już odeszła. Zaczęli odchodzić młodsi od nich, a warstwa nawet nie zrobiła się troszeczkę grubsza. Nie skamieniała też, aby zachować się do następnych pokoleń. Tak łatwo zacierają się ślady, które oni pozostawili. Stają się nieczytelne jak stare, zniszczone mapy, na których wytarta lub wypłowiała kreska, nieraz uniemożliwia odnalezienie drogi czy ścieżki, jaką można by w tamte strons z c z ę ś l i w i e  p o w r ó c i ć...".
Skład i łamanie książki - Jolanta Motylińska (jolaart.pl).
 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.