KATALOG KSIĘGARNI VERBUM

 

 

KATALOG Wszechnicy Wydawniczej i Edukacyjnej „Verbum"

grudzień 2023 r.

(Katalog nie obejmuje pozycji wydanych przed rokiem 2000).

 1. GENOTYP WALKI I MARTYROLOGII ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ. Synowie i Córy Ziemi Dobrzyńskiej i obszarów przyległych w walkach o wolność i suwerenność Najjaśniejszej Rzeczypospolitej (1673-1988), Wyd. DTN,  Dobra Ziemia 2023, ISBN 978-83-63043-31-5, ss. 722, format 293x229 mm, album-katalog 6.560 not biograficznych, kilkaset zdjęć, 22 str. źródeł, dwa indeksy, wyklejki sephia, wstążki czyt. biała i czerwona, kapitałka czerwona, okładka hot stamping suchy i wklęsło złocony, skórooprawna, specjalny dobrzyński logotyp, cena 180 zł
 2. SKĘPSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY. BENE MERENTES AD SKEMPENSIS, Wyd. DTN, Rypin-Skępe 2023, ss. 515, format 293x229 mm, wyd. encyklopedyczne, zdjęcia, ok. 800 biogramów, wstążki czytelnicze, okładka skórooprawna, hot stamping srebrzony i suchy tłuczony, logotypy skępskie, cena 125 zł
 3. Adamowska Maria, Dzieje rypińskiej rodziny Meyów, Rypin 2013, ss. 225, zdj. kol. + wkładki drzewa geneal., cena 31,50
 4. Aforyzmy, cytaty myśli o edukacji i twórczości, 2003, ss. 314, opr. twarda, cena 20 zł
 5. Almanach poezji Dobrej Ziemi wraz z wypisami prozy dobrzyńskiej, zebrał, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, 2015, s. 578; wyd. 2 poprawione i uzup., ss. 584, 2018, grafiki i ilustr. sepia, cena 60 zł
 6. Ardanowski Jan Krzysztof, Paweł Sztama, Z głębokości wołam do Ciebie. Tragedia kobiet pochodzenia żydowskiego więzionych i mordowanych w podobozach KL Stutthof w okolicach Torunia w ostatnich miesiącach II wojny światowej, Brodnica 2014, ss. 213, zdj., cena 25 zł
 7. Aurea dicta (złote myśli) dla ludzi władz i polityki, 2004, ss. 229, cena 25 zł
 8. Bartoszewski Ryszard, Krajewski Mirosław, Dobrzyński wawrzyn.  25 lat i 20 edycji Nagrody im. Adama A. Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą, Dobrzyń nad Wisłą 2021, ss. 149, zdj. kolowe, oprawa twarda, cena 40 zł
 9. Barwy życia, red. M. Taczyński, wstęp, A. Główczewski, Rypin 2015, zdj. kol., ss. 70, cena 9,50
 10. Biblioteka Dobrzyńska, t. 1-6: 2011-2015, ilustracje, zdjęcia, ss. 78, 239, 179, 174, 68, 578: razem ss. 1316, cena 150 zł
 11. Chojnicka Czesława Krystyna, I czas ma swój czas, wstępem poprzedził M. Krajewski, Rypin-Lipno 2022, ss. 105, liczne zdj. kol., okładka ze skrzydełkami, cena 22,50 zł
 12. Chojnicka Czesława Krystyna, Serca bicie, Lipno 2017, ss. 125, cena 15,00
 13. Chrobak Dariusz, Kwiatosłów polski, Czernikowo-Lipno-Brodnica 2019, ss. 29, cena 10 zł
 14. Chrobak Dariusz, Słowa do rymu, 2014, ss. 73, cena 12,50 zł
 15. Chrobak Dariusz, Słow Obrazy, Rypin-Czernikowo-Lipno 2011, ss. 113, grafiki cz.-białe, cena 20 zł
 16. Ciesielska Bożena, Literacki romans. Rozprawki o „Perełkach” Sławomira Ciesielskiego, Brodnica 2018, ss. 81, zdj. kol., cena 10 zł
 17. Ciesielska Bożena, Bedeker skępski, Skępe 2021, ss. 243, liczne zdj. kol., il. na okł. J. Zaniewska, cena 38 zł
 18. Ciesielska Bożena, Skępe w opisie i fotografii, pod red. M. Krajewskiego, Brodnica-Skępe 2016, ss. 245, zdj. kol., cena 38 zł; dodruk I - Brodnica 2020, cena 40 zł
 19. Ciesielska Władysława, Z miłości do Józefkowa i Skępego. Wspomnienia Władysławy Ciesielskiej z domu Lulińskiej. Rodzina Wacława Lulińskiego w pamięci najstarszej wnuczki, Skępe 2016, ss. 135, zdj., cena 21 zł
 20. Ciesielski Sławomir, Klasztorna 20, red. B. Ciesielska, grafiki Y. Paszkiewicz, Brodnica 2020, ss. 137, cena 18 zł
 21. Ciesielski Sławomir, Slaviki, wstęp B. Ciesielska, Brodnica 2019, ss. 127, cena 15 zł
 22. Ciesielski Sławomir, Ze Skępego, Skępe-Lipno-Brodnica 2016, ss. 59, cena 12 zł 
 23. Cywińska Joanna, Wykołysałaś... dobrzyńska kraino, Lipno 2015, ss. 45, ilustr., cena 7,50
 24. Cywińska Joanna, Moje małe Ojczyzny. Kocham Cię - Polsko!, Lipno-Brodnica 2016, ss. 29, cena 7 zł
 25. Czarnecka Maria Wanda, Studium Nauczycielskie w Wymyślinie (1865-1975), kierunek rolniczy, Skępe 2023, ss. 205, kolor, cena 35 zł
 26. Ćwiek Stanisław, Z daleka od polityki. Miszmasz sopocianina, wstęp S. Ciesielski, posłowie M. Krajewski, grafiki M. Guździk, Sopot-Brodnica 2021, ss. 653, nakład autorski
 27. Deo et Matris. Almanach religijnej poezji Ziemi Dobrzyńskiej, wybrał, opr., wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2011, ss. 172, zdj. kol., cena 22 zł
 28. Dmochowski Franciszek Salezy, Przekleństwo matki. Opowiadanie na rzeczywistych faktach osnowane, wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2011, ss. 228, zdj. cz.-białe, cena 25 zł; wyd. 6, Brodnica 2020, ss. 255+wkładka geneal. autorstwa S. Meya, zdj. kol., cena 35 zł
 29. Dobrzyńskie listy Fryderyka Chopina. F.F. Chopin na Ziemi Dobrzyńskiej (1824-1827), opr. M. Krajewski, Rypin 2010, ss. 198, zdj. kol., cena 40 zł
 30. Drzewiecki Władysław, Moje życie. Pamiętnik nauczyciela i społecznika, wstępem poprzedził M. Krajerwski, Włocławek-Wymyślin 2002, ss. 183, opr. twarda, cena 50 zł
 31. Europa potrzebuje odkupienia. Jan Paweł II o Europie, wybór i opr. M. Krajewski, Włocławek 2005, ss. 92, cena 15 zł
 32. Grążawski Piotr, Brodnica od marca do września 1939, Brodnica 2022, ss. 304, cena 35 zł
 33. Grążawski Piotr, Legendy Pojezierza Brodnickiego. Duszny dech ducha, Brodnica 2018, ss. 244, ilustr. kol., cena 25  zł
 34. Grążawski Piotr, Rychtujta sie! Swaty ido, Brodnica 2017, ss. 173, zdj. kol., cena 22 zł
 35. Grążawski Piotr., Słownik gwarowy brodnicki, Brodnica 2018. ss. 184, zdj., cena 22 zł
 36. Grudzień Wojciech, Choroby szynszyli, Ruże-Brodnica 2017, ss. 2449, zdj. kol., (nakład komer.)
 37. Grudzień Wojciech, Chów szynszyli. Krok po kroku, wyd. 2, Brodnica-Ruże 2016, ss. 76, zdj. kol. (nakład komercyjny)
 38. Gumiński Andrzej, Obcymi ścieżkami (tomik poetycki), Rypin-Bremen 2013, ss. 120, kolorowe kolaże, cena 22 zł
 39. Harcerskie wspomnienia. Teksty piosenek harcerskich, patriotycznych i biesiadnych, Brodnica 2014,  ss. 77, cena 8 zł
 40. Jagodziński Jan, Golub-Dobrzyń - wspomnienia wierszem pisane, Golub-Dobrzyń 2014, ss. 118, zdj. kol., cena 14 zł
 41. Jabłoński Tomasz, Przyjaciel Robcio, Brodnica 2022, ss. 30, ilustracje 3D, instrukcja druku w formacie 3D, full color, cena 18 zł
 42. Jagodziński Jan, Sursum corda. Poezja patriotyczna, Brodnica-Golub-Dobrzyń 2014, ss. 148, ilustr. kolor., cena 16 zł
 43. Janowiak Janusz, W objęciach Ojca. Ojciec Wincenty Józef Kruszewski OC (1843-1922), Obory 2002, ilustr. kolor., cena 20 zł
 44. Kapuścińska Jolanta, Małe ZOO. Wiersze zagadki o zwierzętach małych i dużych, (Brodnica) 2020, ss. 50, kolor, apla całości, cena 18 zł
 45. Klocek Alina, Płocki Kompleks Rafineryjno-Petrochemiczny w latach 1959-200 i jego wpływ na rozwój miasta i regionu, ss. 331, zdjęcie kolorowe, cena 45 zł
 46. Kłosiński Jerzy, Maria i Klemens Kłosińscy i ich korzenie oraz rodzina, Brodnica 2018, ss. 75, zdj. kol., cena 20 zł
 47. Konopnicka Maria, W Oborach (z suplementami), do druku przyg., wstępem poprzedził i przyp. opatrzył M. Krajewski, Rypin 2013, ss. 68, zdj. kol.; wyd. 4 popr. i uzup. Obory 2023, ss. 86, cena 20 zł
 48. Koszytkowski Janusz, Wielgie i okolice na Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały do dziejów, Piaseczno-Wielgie 2018, ss. 372, liczne zdj. kolor., cena 72 zł
 49. Krajewski Mirosław, Badania pedagogiczne w zarysie, Płock 2006, ss. 126, cena 14 zł
 50. Krajewski Mirosław, Chronologiczno-synchroniczny przegląd dziejów edukacji, Bydgoszcz 2010, ss. 132, cena 25 zł
 51. Krajewski Mirosław, Dama Niezłomna. Maria Sobocińska (1920-2012). Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego, Rypin-Skępe 2012, ss. 217, zdj. cz.-białe, cena 35 zł
 52. Krajewski Mirosław, Do końca wierni... Orędownicy Maryi, Karmelu i Dobrej Ziemi, Obory 2020, ss. 178, skrzydełka okładki, zdj. kol., 30 zł
 53. Krajewski Mirosław, Roland Prejs, Sitnik Aleksander, Dobrzyńska Częstochowa. Sanktuarium NMP Skępskiej, MB Brzemiennej - Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw, wyd. 2 uzup., DTN, Skępe 2022, ss. 180, wyd. albumowe, zdj. kol., twarda oprawa z wybiórczym lakierem, folia soft touch, dwie wstążki czytelnicze, cena 85 zł
 54. Krajewski Mirosław, Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku, Rypin-Skępe 2017, ss. 190, liczne zdjęcia kolor, okładka lakier punktowy, skrzydełka, cena 30 zł
 55. Krajewski Mirosław, Historia gospodarcza Polski do 1989 roku. Zarys wykładu, Włocławek 2002, ss. 583, opr. twarda, cena 45 zł
 56. Krajewski Mirosław, Historia wychowania i myśli pedagogicznej, Płock 2006, ss. 336, cena 40 zł
 57. Krajewski Mirosław, Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej, DTN, Rypin 2019, ss. 334, zdj. kol, wyd. albumowe, cena 60 zł
 58. Krajewski Mirosław, Koryfeusz Dobrej Ziemi. Prof. Jerzy Pietrkiewicz (1916-2007), Rypin 2008, ss. 192, cena 25 zł
 59. Krajewski Mirosław, Ksiądz doktor Antoni Podleś (1934-1997), Rypin 1998, liczne zdjęcie, ss. 60, cena 10 zł
 60. Krajewski Mirosław, Leksykon dziejów edukacji. Ludzie-koncepcje-instytucje, Płock 2010, ss. 496, opr. twarda, cena 60 zł
 61. Krajewski Mirosław, Matka Boża Oborska Królowa i Patronka Dobrej Ziemi, (Obory) 2023, ss. 130. wyd. albumowe, cena 45 zł
 62. Krajewski Mirosław, O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2020, skrzydełka okładki, cena 45 zł
 63. Krajewski Mirosław, Oborzańskie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Kraków-Obory-Brodnica 2016, ss. 296, zdj. kol. (509), form. alb., cena 55 zł; wyd. 2 popr. i uzup., Obory 2023, cena 65 zł
 64. Krajewski Mirosław, Okolica Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich, Monografia albumowa Gminy Radomin, Brodnica 2018, ss. 556, zdj. kolorowe, opr. twarda, wyklejki, cena 120 zł
 65. Krajewski Mirosław, Okolica z Dobrzyńską Częstochową". Gmina Zbójno koło Obór na Ziemi Dobrzyńskiej, zwanej Dobrą Ziemią, Brodnica-Zbójno-Obory 2016, ss. 546 zdj. kol., form. albumowy, cena 75 zł
 66. Krajewski Mirosław, Podnieś skrzydła orle biały. Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności. Na 1000-lecie odzyskania niepodległości, Brodnica 2018, ss. 347, zdj. kolor., format A-4, skrzydełka okładki, cena 60 zł
 67. Krajewski Mirosław, Pod szatą Karmelu. Kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Trutowie i okolica, Trutowo-Brodnica 2016, ss. 362, zdj. kol., form. alb., cena 65 zł, wyd. 2 - 2019
 68. Krajewski Mirosław, Powiat lipnowski, Materiały monograficzne i albumowe. Na 100-lecie odzyskania niepodległości, Brodnica-Lipno 2018, ss. 722, zdjęcia kolor, format A-4, opr. twarda-szyta, wstążki czytelnicze: biała i czerwona, cena 95 zł
 69. Krajewski Mirosław, Rozważania na przełomie wieków, Włocławek 2001, ss. 232, cena 30 zł
 70. Krajewski Mirosław, Rypinie, grodzie cichy. Albumowa monografia miasta, Rypin 2012, ss. 374, album, opr. twarda, 912 zdj. kol. i cz.-białych, cena 80 zł
 71. Krajewski Mirosław, Rypiński kościół farny. Chronografia kościoła pw. Św. Trójcy w Rypinie (1355- 2015), Rypin 2015, ss. 212, zdj. kol. 205, egz. numer., cena 50 zł
 72. Krajewski Mirosław, Samarytanin z Oborskiego Karmelu. Ojcie Wincenty J. Kruszewski (1843-1922), W stulecie  śmierci, Obory 2022, ss. 271, zdj. kol. opr. twarda z  lakier wybiórczym, cena 60 zł
 73. Krajewski Mirosław, Samorząd gospodarczy i zawodowy w Polsce. Studium historyczno-prawne, Bydgoszcz 2012, ss. 235, cena 35 zł
 74. Krajewski Mirosław, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kościele Ojców Karmelitów w Pilźnie, Pilzno 1995, ss. 228, zdj., cena 50 zł
 75. Krajewski Mirosław, Sapere aude. 1000 pytań i odpowiedzi z historii administracji i wychowania dla studentów prawa, administracji i pedagogiki, Płock 2022, ss. 239, cena 35 zł (chwilowo wyczerpany)
 76. Krajewski Mirosław, Skępe, Zarys dziejów i obraz współczesny, Skępe 1996, ilustr., cena 35 zł
 77. Krajewski Mirosław, Tronująca w sercu tej ziemi (Obory), Obory-Rypin 2005, ss. 137, opr. twarda - albumowa, zdj. kol, cena 45 zł
 78. Krajewski Mirosław, Universitas w nauczaniu Jana Pawła II, Rypin 2011, s. 164, zdj. kol. i cz.-białe, cena 20 zł
 79. Krajewski Mirosław, Usque ad finem. Powstanie listopadowe i partyzantka 1833 r. na Ziemi Dobrzyńskiej, (Rypin) 2011, ss. 205, cena 30 zł
 80. Krajewski Mirosław, Victoria nad czerwoną gwiazdą. Dobrzyńskie konstatacje historyczne i literackie, Rypin-Obory 2020, ss. 606, zdj., opr. twarda, szyta, wstązki cztelnicze, cena 85 zł
 81. Krajewski Mirosław, W cieniu wojny i okupacji. Ziemia Dobrzyńska w latach 1939-1945, Rypin 1995, ss. 413, opr. twarda, cena 50 zł
 82. Krajewski Mirosław, W sercu tej Ziemi, Rypin 2000, wyd. albumowe, kolor, cena 50 zł
 83. Krajewski Mirosław, Wymyślińska Alma Mater. Seminarium i Liceum Pedagogiczne w Wymyślinie (1867-1969), Rypin-Skępe 2005, ss. 113, album kol., cena 40 zł
 84. Krajewski Mirosław, Ziemia Dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy. Rok 1920, Rypin 2010, ss. 223, zdj. cz.-białe, cena 32 zł
 85. Krajewski Mirosław, Z krwi waszej, posiew wolności. Ludzie i miejsca powstania styczniowego na Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin 2013, ss. 357, zdj. kol. i cz.-białe, cena 48 zł; wyd. 2 uzup., Brodnica 2023, cena 65 zł
 86. Krajewski Mirosław, Mietz Andrzej, Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej. Przewodnik bibliograficzny, Włocławek 1996, ss. 381, zdj., cena 65 zł
 87. Królowa Korony Dobrej Ziemi, Skępe 2022, ss. 50, cena 10 zł
 88. Kuligowski Władysław, Z okruchów życia. Wspomnienia z lat 1918, 1939-1945, Brodnica 2018, ss. 71, zdj., cena 11 zł
 89. Lewandowska (Tomczak) Urszula, Moje Ostrowite, wspomnienia, do druku opiniował i przygotował M. Krajewski, Rzeszów-Rypin-Ostrowite 2012, ss. 69, zdj. kol., zdj. 12 zł
 90. Los Polaków po 17 września 1939 r. we wschodnich województwach Rzeczypospolitej, (Brodnica 2020), ss. 110, wyd, internetowe
 91. Lustracja starostwa konińskiego i województw kujawskich, wyd. Z. Górski i A. Mietz, Bydgoszcz-Wierzbinek 2014, ss. 109
 92. Manewicz Jan, Wędrówka myśli, Brodnica 2018, ss. 199, kolor, cena 24 zł
 93. Marcinkowski Dariusz, Green Velo na dwa razy, Nowe Miasto 2017, ss. 230, zdj. kol., nakład komer.
 94. Marcinkowski Dariusz, Rowerem przez polskie góry, Nowe Miasto 2019, ss. 267, zdj. kolor., cena 40 zł
 95. Marcinkowski Dariusz, Rowerem z prądem rzek, Nowe Miasto 2022, s. 239, liczne zdj. kol., cena 39 zł
 96. Marii Strużyńskiej przeżycia z lat wojny i okupacji, Rypin 2007, ss. 61, zdj. cz.-białe, cena 20 zł
 97. Mikucka-Ciecierska Elżbieta, Przystań czasu, Brodnica-Gdańsk 2020, ss. 117, autorskie zdj. kolorowe, cena 18 zł
 98. Między edukacją a nauką. Memoriale liber ofiarowana Profesorowi Mirosławowi Krajewskiemu, Komitet Honorowy, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, 2021, ss. 760, zdj. kol., oprawa twarda, złocona, cena 160 zł
 99. Miodek Andrzej, Rejs po Solinie. Dla tych co poznałem i dla tych co poznam, Bieszczady 2013, ss. 63, zdj. kol.
 100. Motylińska Jolanta, Power odprnosci opowiada o zdrowej żywności, Brodnica 2022, ss. 87, liczne zdj.kol., oprawa twarda, szyta, nakład promocyjny
 101. Myśli dla siebie, wybrał, opr. i własnymi się podzielił M. Krajewski, (Brodnica) 2017, ss. 84, cena 15 zł, wyd. 2 - 2021, cena 20 zł
 102. Na bój, Polacy, na święty bój. Powstanie styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy. Studia i szkice, pod red. M. Krajewskiego, Golub-Dobrzyń 2013, ss. 152, zdj. kol. i cz.-białe, zdj. 28 zł
 103. Nadolska Barbara, Powidoki, Brodnica 2013, ss. 67, cena 15 zł
 104. Nowy słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin 2014, t. 1-2, ss. 1335, zdj. osób (1235), wizerunki herbów (kolor), indeks, opr. twarda, złocona, tłoczona, cena kpl. 230 zł
 105. Od zwycięstwa (poprzez trzy wojny) do victorii golubskiej, pr. zbior., Golub-Dobrzyń-Rypin 2022, ss. 146, zdj. kol., cena 29 zł
 106. Olszewski Jacek, Powracanie, Kąty Węgierskie 2023, ss. 203, zdj. kol., cena 35 zł
 107. Osiński Henryk, Bochen chleba ze znakiem krzyża, Kikół-Brodnica 2019, ss. 115, zdjęcia, cena 20 zł
 108. Osiński Henryk, Kościół naszym, domem. Parafia Kikół w XX i XXI wieku, wstęp i opr. red. M. Krajewski, Kikół 2012, ss. 81. zdj. kol., cena 12 zł
 109. Osiński Henryk, Poezja niedokończona, Kikół 2014, ss. 82, zdj, cena 15 zł
 110. Osiński Henryk, Ulica mojego dzieciństwa, wstęp, M. Krajewski, Rypin-Kikół 2013, ss. 100, zdj., cena 15 zł
 111. Pamiętaj ludziom dobre. Jan Malec – emerytowany sędzia, harcmistrz, kolekcjoner krajoznawstwa, fotograf-amator, Rypin-Płock 2012, ss. 46, zdjęcia kol.
 112. Papiernik Cezariusz, Opowiadania rypińskie… z odrobiną sentymentu i erotyki w tle, Rypin-Warszawa 2012, ss. 91, zdj. kol., cena 15 zł, wyd. drugie rozszerzone - 2015, cena 17 zł
 113. Papiernik Cezariusz, Wtedy się tańczyło.. Opowiadania ... z odrobiną sentymentu i erotyki w tle, Warszawa-Brodnica 2017, ss. 70, zdj. kol., cena  20 zł
 114. Papiernik Cezariusz, Zapiski z warszawsko-rypińskiej dekady, Warszawa-Rypin 2011, ss. 232, cena 18 zł
 115. Poczta głosowa sumienia, red. D. Chrobak, B. Ciesielska, Lipno 2019, ss. 200, cena 25 zł
 116. Poczwardowska Beata, Spotkania, cz. 1 i 2, Brodnica-Toruń 2020, ss. 50, cena 15 zł
 117. Prywatne Gimnazjum im. Jadwigi Jałowiec w Lipnie, opr. zbiorowe, Brodnica-Lipno 2019, ss. 120, zdj. kolor., cena 25 zł
 118. Przedsiębiorstwa podczas przemian systemowych w Polsce przełomu XX i XXI wieku. Sukcesy i porażki na rynku, pod red. P. Czechanowskiego i D. Grali, Poznań 2013, ss. 264, il. kol.
 119. Raczkowski Michał, Szkoła Podstawowa w Szczytnie w latach 1892-2003, Szczytno 2014, ss. 95, il. kol., cena 15 zł
 120. Renc Krystyna, Jesienna tęcza, Toruń 2013, ss. 97, cena 11,50 zł
 121. Rewerans Dobrej Ziemi. Utwory konkursowe i około konkursowe na 730-lecie Ziemi Dobrzyńskiej (1391-2021), wybrał i opr. M. Krajewski, (Rypin) 2021, zdj. kol., ss. 87, cena 20 zł
 122. "Rocznik Dobrzyński", pod red. M. Krajewskiego, t. 1-16, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2008-2023  liczne zdj., od t. 10. ‒ kolor.; cena: t. 1-9 po 60 zł, t. 10-14  -po 75 zł, t. 15-16 - 85 zł 
 123. Rykowska Maria, Apetyt na życie, wstęp B. Ciesielska, Lipno-Brodnica 2020, ss. 80, zdj. kolor., cena 15 zł
 124. Rykowska Maria, Zatańcz życie, Lipno 2016, ss. 52, cena 15 zł
 125. Rypin, Szkice z dziejów miasta, pod red. M. Krajewskiego, Rypin 1994, ss. 445+38 nlb., opr. twarda, cena 80 zł
 126. 70 lat Szkoły w Nadrożu (1946-2016). Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, pod red. M. Bednarczuk i M. Krajnik, Rypin-Nadróż 2016, ss. 159, zdj. kol., cena 26 zł
 127. Sikorowski Aleksander S., Życie pokorne i twórcze, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, Rypin 2016, ss. 80, zdj. kol., cena 25 zł
 128. Skazani bez wyroku. Wspomnienia brodnickich Sybiraków, pod red. J. Michałowskiego i P. Grążawskiego, Brodnica 2014, ss. 198, zdj. kol. cena 21 zł; wyd. 2 rozszerzone, 2015, cena 25 zł, wyd. 3 ‒ 2019.
 129. Specjalski Ryszard, Okruchy życia, 2010, Włocławek 2012, ss. 68, zdj. kol.
 130. Stogowska Anna, Wpisany w wpokę. Gostaw Zielinski (1809-1881), Płock 1996, ss. 281, cena 50 zł
 131. Strzelecki Adam, Poborowy Zając w Ludowym Wojsku Polskim, Brodnica 2022, ss. 204, ilust., cena 25 zł
 132. Strzyżewski Stanisław, Zwierzenia wierszem pisane, słowo wstępne M. Krajewski, Katowice-Rypin-Skępe 2013, ss. 70, ilustracje kolorowe, cena 20 zł
 133. Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy, pod red. S. Kamosińskiego, Bydgoszcz 2012, ss. 273.
 134. Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, t. 2, Bydgoszcz 2012, ss. 260.
 135. Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, t. 3, Bydgoszcz 2013, ss. 280.
 136. Stulecie orkiestry dętej w Dobrzyniu nad Wisłą, pod red. Bartoszewskiego, opr. R. Chęcka i M. Turkiewicz, opr. red. M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisła 2011, ss. 82, zdj. cz.-białe, cena 12 zł
 137. Suchaparski Marcin,  Zrozumieć autyzm, Brodnica 2019, ss. 97, zdj. kolorowe, cena 16 zł
 138. Szafarni moje uszanowanie, Fryderyk Chopin na Ziemi Dobrzyńskiej, pod red. K. Chruścińskiego, konsult. M. Krajewski, Rypin-Szafarnia 2004, ss. 152, wyd. albumow, kolor, cena 50 zł
 139. Szczęsna Ewa Zofia, Kwiaty serca, Rypin 2003, cena 40 zł
 140. Szczesna Ewa Zofia, Na skępską nutę, Rypin 1999, ss. 118, wyd. 2,  Skępe 2022, zdj. kolorowe, cena 20 zł
 141. Szczęsna Ewa Zofia, Uśmiech ludziom, Rypin 1998, ss. 154.
 142. Szczęsna Ewa Zofia, Z nadzieją iść przez życie, Rypin 2002.
 143. Szkice z historii rodziny Pawlaków i Raczkowskich. Studia ofiarowane prof. Marianowi Pawlakowi, pod red. A. Iżyckiej i M. Raczkowskiego, Szczytno-Bydgoszcz-Rypin 2013, ss. 133, zdj, cena 15 zł, wyd. drugie uzupełnione - 2015, ss. 141, cena 22 zł
 144. Trzeciak Bogdan, Moje wspomnienia. Historia jednego życia rodem z Chocenia, wydał, wstępem, życiorysem i przypisami opatrzył M. Raczkowski, Kołobrzeg-Choceń 2016, ss. 159, zdj. kol., cena 30 zł
 145. Uliasz Łukasz Karol, Dzieje Grabowa i Gminy Grabów nad Pilicą w powiecie kozienickim, województwie kieleckim, Utniki-Grabów 2022, ss. 239, zdj. kol., wyd. i format albumowy, cena 60 zł
 146. Wartości kulturowe Ziemi Dobrzyńskiej. II Sejmik Kultury Dobrzyńskiej, Lipno, 19 września 2011, pod red. M. Krajewskiego, konsultacja R. Bartoszewski, Dobrzyń n. Wisłą 2010, ss. 170, zdj. kol., cena 28 zł
 147. Waśniewska-Gawin Janina, Morituri te salutant ave Patria, wstępem poprzedził, przypisami i śródtytułami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2011, ss. 179, zdj. cz.-białe, cena 20 zł
 148. Wesołowski Stanisław, Moje przeżycia okupacyjne w Rypinie (1939-1945), red., wstęp i przypisy M. Krajewski, wyd. 2 popr. i uzup., Rypin 2011, ss. 167, zdj. cz.-białe, cena 25 zł
 149. Wiersze LGL, słowo wstępne D. Chrobak i B. Ciesielska, 2014, ss. 168, kol. grafiki, cena 25 zł
 150. W służbie ludziom i Ojczyźnie. Pamiętnik Antoniego Byszewskiego (1876-1963), z życiorysem autora M. Raczkowskiego, pod red. M. Krajewskiego, Rypin 2013, ss. 68, zdj. kol.; wyd. 2 uzup. i popr.., 2016, ss. 82, cena 15 zł
 151. Wspomnienia i galeria serdeczna. Wymyślin w pamięci nauczycieli i wychowanków z pełnym ich wykazem, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, Rypin-Skępe 2010, ss. 165, zdj. cz.-białe, cena 15 zł
 152. Zatroskany o Polskę. Prezydent RP prof. Lech Kaczyński o Polsce i świecie, wybór myśli z wystąpień, listów i wywiadów, Toruń-Brodnica 2015, ss. 180, zdj., cena 25 zł
 153. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XV Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Wielgiem w dniu 20 listopada 2010 r., t. 15, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisłą 2011, ss. 165, zdj. cz.-białe, cena 20 zł
 154. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVI Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Świedziebni w dniu 18 października 2011 r., t. 16, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisłą 2012, ss. 227, zdj. cz.-białe, cena 22 zł
 155. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVII Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Ciechocinie w dniu 17 października 2012 r., t. 17, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisłą 2013, ss. 213, zdj. kolorowe, cena 24 zł
 156. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVIII Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Ostrowitem w dniu 24 października 2013 r., pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp typografia M. Krajewski, t. 18, Dobrzyń n. Wisłą 2014, ss. 264, zdj. kolorowe, cena 32 zł
 157. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XIX Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Osieku Rypińskim dniu 22 października 2014 r., pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp i typografia M. Krajewski, t. 19, Dobrzyń n. Wisłą 2015, ss. 271, zdj. kol., cena 32 zł
 158. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XX Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Radominie w dniu 28 października 2015 r., pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp i typografia M. Krajewski, t. 20, Dobrzyń n. Wisłą 2016, ss. 239, zdj. kol., cena 28 zł
 159. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXI Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Tłuchowie w dniu 26 października 2016 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, t. 21, Dobrzyń n. Wisłą 2017, ss. 216, zdj. kol., cena 24 zł 
 160. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXII Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Skrwilnie  w dniu 23 października 2017 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, t. 22, Dobrzyń n. Wisłą 2018, ss. 218, liczne zdj. kol., cena 25 zł 
 161. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXIII Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Nowogrodzie dniu 12 października 2018 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, t. 23, Dobrzyń n. Wisłą 2019, ss. 240, zdj., cena 25 zł 
 162. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXIV Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Działyniu w dniu 17 października 2019 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, t. 24, Dobrzyń n. Wisłą 2020, ss. 210, zdj., cena 25 zł 
 163. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały na XXV Konferencję Historyczną "Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej" w Czernikowie w dniu 15 września 2021 r., t. 25, pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, Dobrzyń n. Wisłą 2021, ss. 210, cena 30 zł
 164. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały na XXVI Konferencję Historyczną "Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej" w Szafarni w dniu 15 września 2022 r., t. 26, pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, Dobrzyń n. Wisłą 2022, ss. 140, pełen kolor, okładka soft touch, cena 35 zł
 165. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały na XXVII Konferencję Historyczną "Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej" w Zadusznikach w dniu 19 paźziernika  2023 r., t. 27, pod red. M. Krajewskiego i  Bartoszewskiego, Dobrzyń n. Wisłą 2023, ss. 225, pełen kolor, okładka soft touch, cena 40 zł
 166. Zielińska Iwona, Metodologiczne podstawy badań społecznych, Bydgoszcz 2008,ss. 113, cena 20 zł
 167. Zielińska Iwona, Monografia Szkoły Podstawowej w Radzynku, Rypin 1997, ss. 185, zdjęcia, cena 30 zł
 168. Zielińska Iwona, Teofil Jurkiewicz – polski emigrant i emisariusz we Francji, L’Hopital-Rypin 2005, opr. twarda, zdj. cz.-białe, cena 35 zł
 169. Zielińska Iwona, Życie moje spełnione. Teofil Jurkiewicz (Ludomir Brzuskiewicz), (1925-2009), Brodnica-Obory 2019, zd. kolor., skrzydełka, ss. 136, cena 45 zł
 170. Zieliński Gustaw, Kirgiz. Powieść, wstępem poprzedził, przypisami uzupełnił i do druku przygotował M. Krajewski, Rypin-Skępe-Płock 2011, ss. 80, grafiki i zdj. cz.-białe, cena 15 zł
 171. Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, pod red. M. Krajewskiego, Rypin 1989-2006, t. 1, 3, 8, 10, cena po 35 zł
 172. Zygmunt III Waza na Zamku Golubskim. W 400-lecie pobytu, pr. zbior., Golub-Dobrzyń 2023, ss. 160, kolor, format albumowy, cena 50 zł
 173. Żabierek Agata, Żabierek Krzysztof, Kanał Warta-Gopło. Droga wodna ku wielkiej Polsce, Brodnica 2017, ss. 94, zdj. kol, cena 18 zł
 174. Żabierkowie Agata i Krzysztof, Bohaterowie z gmin Sompolno i Wierzbinek 1939-1947, Brodnica 2018, liczne zdj. kolor, cena 22 zł
 175. Żabierek Krzysztof, Powstanie zabajkalskie 1866 r., Brodnica 2017, ss. 125, zdj. kol., cena 25 zł
 176. Żuchowski Leszek, Miasto nadgraniczne. Szkice i materiały z historii Golubia-Dobrzynia, wstęp M. Krajewski, Golub-Dobrzyń 2013, ss. 291, zdj. kol., cena 40 zł
 177. Żuchowski Zbigniew, Mała Ojczyzna, Brodnica 2017, ss. 57, zdj. kol., cena 15 zł

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.