KATALOG KSIĘGARNI VERBUM

 

 

KATALOG Wszechnicy Wydawniczej i Edukacyjnej „Verbum"

wrzesień 2021 r.

(Katalog nie obejmuje pozycji wydanych przed rokiem 2004).

 1. Adamowska Maria, Dzieje rypińskiej rodziny Meyów, Rypin 2013, ss. 225, zdj. kol. + wkładki drzewa geneal., cena 31,50
 2. Aforyzmy, cytaty myśli o edukacji i twórczości, 2003, ss. 314, opr. twarda, cena 20 zł
 3. Almanach poezji Dobrej Ziemi wraz z wypisami prozy dobrzyńskiej, zebrał, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, 2015, s. 578; wyd. 2 poprawione i uzup., ss. 584, 2018, grafiki i ilustr. sepia, cena 55 zł
 4. Ardanowski Jan Krzysztof, Paweł Sztama, Z głębokości wołam do Ciebie. Tragedia kobiet pochodzenia żydowskiego więzionych i mordowanych w podobozach KL Stutthof w okolicach Torunia w ostatnich miesiącach II wojny światowej, Brodnica 2014, ss. 213, zdj., cena 25 zł
 5. Aurea dicta (złote myśli) dla ludzi władz i polityki, 2004, ss. 229, cena 25 zł
 6. Bartoszewski Ryszard, Krajewski Mirosław, Dobrzyński wawrzyn.  25 lat i 20 edycji Nagrody im. Adama A. Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą, Dobrzyń nad Wisłą 2021, ss. 149, zdj. kolowe, oprawa twarda, cena 40 zł
 7. Barwy życia, red. M. Taczyński, wstęp, A. Główczewski, Rypin 2015, zdj. kol., ss. 70, cena 9,50
 8. Biblioteka Dobrzyńska, t. 1-6: 2011-2015, ilustracje, zdjęcia, ss. 78, 239, 179, 174, 68, 578: razem ss. 1316, cena 150 zł
 9. Chojnicka Czesława Krystyna, Serca bicie, ss. 125, cena 15,00
 10. Chrobak Dariusz, Kwiatosłów polski, Czernikowo-Lipno-Brodnica 2019, ss. 29, cena 10 zł
 11. Chrobak Dariusz, Słowa do rymu, 2014, ss. 73, cena 12,50 zł
 12. Chrobak Dariusz, Słow Obrazy, Rypin-Czernikowo-Lipno 2011, ss. 113, grafiki cz.-białe, cena 20 zł
 13. Ciesielska Bożena, Literacki romans. Rozprawki o „Perełkach” Sławomira Ciesielskiego, Brodnica 2018, ss. 81, zdj. kol., cena 10 zł
 14. Ciesielska Bożena, Bedeker skępski, Skępe 2021, ss. 243, liczne zdj. kol., il. na okł. J. Zaniewska, cena 38 zł
 15. Ciesielska Bożena, Skępe w opisie i fotografii, pod red. M. Krajewskiego, Brodnica-Skępe 2016, ss. 245, zdj. kol., cena 38 zł; dodruk I - Brodnica 2020, cena 40 zł
 16. Ciesielska Władysława, Z miłości do Józefkowa i Skępego. Wspomnienia Władysławy Ciesielskiej z domu Lulińskiej. Rodzina Wacława Lulińskiego w pamięci najstarszej wnuczki, Skępe 2016, ss. 135, zdj., cena 21 zł
 17. Ciesielski Sławomir, Klasztorna 20, red. B. Ciesielska, grafiki Y. Paszkiewicz, Brodnica 2020, ss. 137, cena 18 zł
 18. Ciesielski Sławomir, Slaviki, wstęp B. Ciesielska, Brodnica 2019, ss. 127, cena 15 zł
 19. Ciesielski Sławomir, Ze Skępego, Skępe-Lipno-Brodnica 2016, ss. 59, cena 12 zł 
 20. Cywińska Joanna, Wykołysałaś... dobrzyńska kraino, Lipno 2015, ss. 45, ilustr., cena 7,50
 21. Cywińska Joanna, Moje małe Ojczyzny. Kocham Cię - Polsko!, Lipno-Brodnica 2016, ss. 29, cena 7 zł
 22. Ćwiek Stanisław, Z daleka od polityki. Miszmasz sopocianina, wstęp S. Ciesielski, posłowie M. Krajewski, grafiki M. Guździk, Sopot-Brodnica 2021, ss. 653, nakład autorski
 23. Deo et Matris. Almanach religijnej poezji Ziemi Dobrzyńskiej, wybrał, opr., wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2011, ss. 172, zdj. kol., cena 22 zł
 24. Dmochowski Franciszek Salezy, Przekleństwo matki. Opowiadanie na rzeczywistych faktach osnowane, wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2011, ss. 228, zdj. cz.-białe, cena 25 zł; wyd. 6, Brodnica 2020, ss. 255+wkładka geneal. autorstwa S. Meya, zdj. kol., cena 30 zł
 25. Dobrzyńskie listy Fryderyka Chopina. F.F. Chopin na Ziemi Dobrzyńskiej (1824-1827), opr. M. Krajewski, Rypin 2010, ss. 198, zdj. kol., cena 40 zł
 26. Europa potrzebuje odkupienia. Jan Paweł II o Europie, wybór i opr. M. Krajewski, Włocławek 2005, ss. 92, cena 12 zł
 27. Grążawski Piotr, Legendy Pojezierza Brodnickiego. Duszny dech ducha, Brodnica 2018, ss. 244, ilustr. kol., cena 25  zł
 28. Grążawski Piotr, Rychtujta sie! Swaty ido, Brodnica 2017, ss. 173, zdj. kol., cena 22 zł
 29. Grążawski Piotr., Słownik gwarowy brodnicki, Brodnica 2018. ss. 184, zdj., cena 22 zł
 30. Grudzień Wojciech, Choroby szynszyli, Ruże-Brodnica 2017, ss. 2449, zdj. kol., (nakład komer.)
 31. Grudzień Wojciech, Chów szynszyli. Krok po kroku, wyd. 2, Brodnica-Ruże 2016, ss. 76, zdj. kol. (nakład komercyjny)
 32. Gumiński Andrzej, Obcymi ścieżkami (tomik poetycki), Rypin-Bremen 2013, ss. 120, kolorowe kolaże, cena 22 zł
 33. Harcerskie wspomnienia. Teksty piosenek harcerskich, patriotycznych i biesiadnych, Brodnica 2014,  ss. 77, cena 8 zł
 34. Jagodziński Jan, Golub-Dobrzyń - wspomnienia wierszem pisane, Golub-Dobrzyń 2014, ss. 118, zdj. kol., cena 14 zł
 35. Jagodziński Jan, Sursum corda. Poezja patriotyczna, Brodnica-Golub-Dobrzyń 2014, ss. 148, ilustr. kolor., cena 16 zł
 36. Janowiak Janusz, W objęciach Ojca. Ojciec Wincenty Józef Kruszewski OC (1843-1922), Obory 2002, ilustr. kolor., cena 15 zł
 37. Klocek Alina, Płocki Kompleks Rafineryjno-Petrochemiczny w latach 1959-200 i jego wpływ na rozwój miasta i regionu, ss. 331, zdjęcie kolorowe, cena 45 zł
 38. Kłosiński Jerzy, Maria i Klemens Kłosińscy i ich korzenie oraz rodzina, Brodnica 2018, ss. 75, zdj. kol., cena 12 zł
 39. Konopnicka Maria, W Oborach (z suplementem), do druku przygotował, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2013, ss. 68, zdj. kol., cena 15 zł
 40. Koszytkowski Janusz, Wielgie i okolice na Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały do dziejów, Piaseczno-Wielgie 2018, ss. 372, liczne zdj. kolor., cena 72 zł
 41. Krajewski Mirosław, Badania pedagogiczne w zarysie, Płock 2006, ss. 126, cena 14 zł
 42. Krajewski Mirosław, Chronologiczno-synchroniczny przegląd dziejów edukacji, Bydgoszcz 2010, ss. 132, cena 18 zł
 43. Krajewski Mirosław, Dama Niezłomna. Maria Sobocińska (1920-2012). Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego, Rypin-Skępe 2012, ss. 217, zdj. cz.-białe, cena 35 zł
 44. Krajewski Mirosław, Do końca wierni... Orędownicy Maryi, Karmelu i Dobrej Ziemi, Obory 2020, ss. 178, skrzydełka okładki, zdj. kol., 30 zł
 45. Krajewski Mirosław, Roland Prejs, Sitnik Aleksander, Dobrzyńska Częstochowa. Sanktuarium NMP Skępskiej, MB Brzemiennej - Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw, Skępe 2021, ss. 180, wyd. albumowe, zdj. kol., twarda oprawa z wybiórczym lakierem, wstążki czytelnicze, cena 50 zł
 46. Krajewski Mirosław, Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku, Rypin-Skępe 2017, ss. 190, liczne zdjęcia kolor, okładka lakier punktowy, skrzydełka, cena 30 zł
 47. Krajewski Mirosław, Historia gospodarcza Polski do 1989 roku. Zarys wykładu, Włocławek 2002, ss. 583, opr. twarda, cena 45 zł
 48. Krajewski Mirosław, Historia wychowania i myśli pedagogicznej, Płock 2006, ss. 336, cena 40 zł
 49. Krajewski Mirosław, Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej, DTN, Rypin 2019, ss. 334, zdj. kol, wyd. albumowe, cena 60 zł
 50. Krajewski Mirosław, Koryfeusz Dobrej Ziemi. Prof. Jerzy Pietrkiewicz (1916-2007), Rypin 2008, ss. 192, cena 25 zł
 51. Krajewski Mirosław, Ksiądz doktor Antoni Podleś (1934-1997), Rypin 1998, liczne zdjęcie, ss. 60, cena 10 zł
 52. Krajewski Mirosław, Leksykon dziejów edukacji. Ludzie-koncepcje-instytucje, Płock 2010, ss. 496, opr. twarda, cena 60 zł
 53. Krajewski Mirosław, O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2020, skrzydełka okładki, cena 45 zł
 54. Krajewski Mirosław, Oborzańskie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Kraków-Obory-Brodnica 2016, ss. 296, zdj. kol. (509), form. alb., cena 55 zł
 55. Krajewski Mirosław, Okolica Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich, Monografia albumowa Gminy Radomin, Brodnica 2018, ss. 556, zdj. kolorowe, opr. twarda, cena 95 zł
 56. Krajewski Mirosław, Okolica z Dobrzyńską Częstochową". Gmina Zbójno koło Obór na Ziemi Dobrzyńskiej, zwanej Dobrą Ziemią, Brodnica-Zbójno-Obory 2016, ss. 546 zdj. kol., form. albumowy, cena 75 zł
 57. Krajewski Mirosław, Podnieś skrzydła orle biały. Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności. Na 1000-lecie odzyskania niepodległości, Brodnica 2018, ss. 347, zdj. kolor., format A-4, skrzydełka okładki, cena 60 zł
 58. Krajewski Mirosław, Pod szatą Karmelu. Kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Trutowie i okolica, Trutowo-Brodnica 2016, ss. 362, zdj. kol., form. alb., cena 65 zł, wyd. 2 - 2019
 59. Krajewski Mirosław, Powiat lipnowski, Materiały monograficzne i albumowe. Na 100-lecie odzyskania niepodległości, Brodnica-Lipno 2018, ss. 722, zdjęcia kolor, format A-4, opr. twarda-szyta, wstążki czytelnicze: biała i czerwona, cena 95 zł
 60. Krajewski Mirosław, Rypinie, grodzie cichy. Albumowa monografia miasta, Rypin 2012, ss. 374, album, opr. twarda, 912 zdj. kol. i cz.-białych, cena 80 zł
 61. Krajewski Mirosław, Rypiński kościół farny. Chronografia kościoła pw. Św. Trójcy w Rypinie (1355- 2015), Rypin 2015, ss. 212, zdj. kol. 205, egz. numer., cena 30 zł
 62. Krajewski Mirosław, Samorząd gospodarczy i zawodowy w Polsce. Studium historyczno-prawne, Bydgoszcz 2012, ss. 235, cena 25 zł
 63. Krajewski Mirosław, Tronująca w sercu tej ziemi (Obory), Obory-Rypin 2005, ss. 137, opr. twarda albumowa, zdj. kol, cena 45 zł
 64. Krajewski Mirosław, Universitas w nauczaniu Jana Pawła II, Rypin 2011, s. 164, zdj. kol. i cz.-białe, cena 15 zł
 65. Krajewski Mirosław, Usque ad finem. Powstanie listopadowe i partyzantka 1833 r. na Ziemi Dobrzyńskiej, (Rypin) 2011, ss. 205, cena 30 zł
 66. Krajewski Mirosław, Victoria nad czerwoną gwiazdą. Dobrzyńskie konstatacje historyczne i literackie, Rypin-Obory 2020, ss. 606, zdj., opr. twarda, szyta, wstązki cztelnicze, cena 75 zł
 67. Krajewski Mirosław, W cieniu wojny i okupacji. Ziemia Dobrzyńska w latach 1939-1945, Rypin 1995, ss. 413, opr. twarda, cena 50 zł
 68. Krajewski Mirosław, Wymyślińska Alma Mater. Seminarium i Liceum Pedagogiczne w Wymyślinie (1867-1969), Rypin-Skępe 2005, ss. 113, album kol., cena 40 zł
 69. Krajewski Mirosław, Ziemia Dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy. Rok 1920, Rypin 2010, ss. 223, zdj. cz.-białe, cena 32 zł
 70. Krajewski Mirosław, Z krwi waszej, posiew wolności. Ludzie i miejsca powstania styczniowego na Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin 2013, ss. 357, zdj. kol. i cz.-białe, cena 48 zł
 71. Kuligowski Władysław, Z okruchów życia. Wspomnienia z lat 1918, 1939-1945, Brodnica 2018, ss. 71, zdj., cena 11 zł
 72. Lewandowska (Tomczak) Urszula, Moje Ostrowite, wspomnienia, do druku opiniował i do druku przygotował M. Krajewski, Rzeszów-Rypin-Ostrowite 2012, ss. 69, zdj. kol., zdj. 12 zł
 73. Los Polaków po 17 września 1939 r. we wschodnich województwach Rzeczypospolitej, (Brodnica 2020), ss. 110, wyd, internetowe
 74. Lustracja starostwa konińskiego i województw kujawskich, wyd. Z. Górski i A. Mietz, Bydgoszcz-Wierzbinek 2014, ss. 109
 75. Manewicz Jan, Wędrówka myśli, Brodnica 2018, ss. 199, kolor, cena 24 zł
 76. Marcinkowski Dariusz, Green Velo na dwa razy, Nowe Miasto 2017, ss. 230, zdj. kol., nakład komer.
 77. Marcinkowski Dariusz, Rowerem przez polskie góry, Nowe Miasto 2019, ss. 267, zdj. kolor., cena 40 zł
 78. Marii Strużyńskiej przeżycia z lat wojny i okupacji, Rypin 2007, ss. 61, zdj. cz.-białe, cena 10 zł
 79. Mikucka-Ciecierska Elżbieta, Przystań czasu, Brodnica-Gdańsk 2020, ss. 117, autorskie zdj. kolorowe, cena 18 zł
 80. Miodek Andrzej, Rejs po Solinie. Dla tych co poznałem i dla tych co poznam, Bieszczady 2013, ss. 63, zdj. kol.
 81. Myśli dla siebie, wybrał, opr. i własnymi się podzielił M. Krajewski, (Brodnica) 2017, ss. 84, cena 15 zł, wyd. 2 - 2021, cena 20 zł
 82. Na bój, Polacy, na święty bój. Powstanie styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy. Studia i szkice, pod red. M. Krajewskiego, Golub-Dobrzyń 2013, ss. 152, zdj. kol. i cz.-białe, zdj. 28 zł
 83. Nadolska Barbara, Powidoki, Brodnica 2013, ss. 67, cena 12 zł
 84. Nowy słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin 2014, t. 1-2, ss. 1335, zdj. osób (1235), wizerunki herbów (kolor), indeks, opr. twarda, złocona, tłoczona, cena kpl. 230 zł
 85. Osiński Henryk, Bochen chleba ze znakiem krzyża, Kikół-Brodnica 2019, ss. 115, zdjęcia, cena 20 zł
 86. Osiński Henryk, Kościół naszym, domem. Parafia Kikół w XX i XXI wieku, wstęp i opr. red. M. Krajewski, Kikół 2012, ss. 81. zdj. kol., cena 12 zł
 87. Osiński Henryk, Poezja niedokończona, Kikół 2014, ss. 82, zdj, cena 10 zł
 88. Osiński Henryk, Ulica mojego dzieciństwa, wstęp, M. Krajewski, Rypin-Kikół 2013, ss. 100, zdj., cena 15 zł
 89. Pamiętaj ludziom dobre. Jan Malec – emerytowany sędzia, harcmistrz, kolekcjoner krajoznawstwa, fotograf-amator, Rypin-Płock 2012, ss. 46, zdjęcia kol.
 90. Papiernik Cezariusz, Opowiadania rypińskie… z odrobiną sentymentu i erotyki w tle, Rypin-Warszawa 2012, ss. 91, zdj. kol., cena 15 zł, wyd. drugie rozszerzone - 2015, cena 17 zł
 91. Papiernik Cezariusz, Wtedy się tańczyło.. Opowiadania ... z odrobiną sentymentu i erotyki w tle, Warszawa-Brodnica 2017, ss. 70, zdj. kol., cena  12 zł
 92. Papiernik Cezariusz, Zapiski z warszawsko-rypińskiej dekady, Warszawa-Rypin 2011, ss. 232, cena 18 zł
 93. Poczta głosowa sumienia, red. D. Chrobak, B. Ciesielska, Lipno 2019, ss. 200, cena 25 zł
 94. Poczwardowska Beata, Spotkania, cz. 1 i 2, Brodnica-Toruń 2020, ss. 50, cena 13.50 zł
 95. Prywatne Gimnazjum im. Jadwigi Jałowiec w Lipnie, opr. zbiorowe, Brodnica-Lipno 2019, ss. 120, zdj. kolor., cena 18 zł
 96. Przedsiębiorstwa podczas przemian systemowych w Polsce przełomu XX i XXI wieku. Sukcesy i porażki na rynku, pod red. P. Czechanowskiego i D. Grali, Poznań 2013, ss. 264, il. kol.
 97. Raczkowski Michał, Szkoła Podstawowa w Szczytnie w latach 1892-2003, Szczytno 2014, ss. 95, il. kol., cena 15 zł
 98. Renc Krystyna, Jesienna tęcza, Toruń 2013, ss. 97, cena 11,50 zł
 99. Rewerans Dobrej Ziemi. Utwory konkursowe i około konkursowe na 730-lecie Ziemi Dobrzyńskiej (1391-2021), wybrał i opr. M. Krajewski, (Rypin) 2021, zdj. kol., ss. 87, cena 15 zł
 100. "Rocznik Dobrzyński", pod red. M. Krajewskiego, t. 1-14, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2008-2021,  liczne zdj., od t. 10. ‒ kolor.; cena: t. 1-9 po 60 zł, t. 10-14 - po 70 zł 
 101. Rykowska Maria, Apetyt na życie, wstęp B. Ciesielska, Lipno-Brodnica 2020, ss. 80, zdj. kolor., cena12,50 zł
 102. Rykowska Maria, Zatańcz życie, Lipno 2016, ss. 52, cena 12,50 zł
 103. 70 lat Szkoły w Nadrożu (1946-2016). Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, pod red. M. Bednarczuk i M. Krajnik, Rypin-Nadróż 2016, ss. 159, zdj. kol., cena 26 zł
 104. Sikorowski Aleksander S., Życie pokorne i twórcze, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, Rypin 2016, ss. 80, zdj. kol., cena 15 zł
 105. Skazani bez wyroku. Wspomnienia brodnickich Sybiraków, pod red. J. Michałowskiego i P. Grążawskiego, Brodnica 2014, ss. 198, zdj. kol. cena 21 zł; wyd. 2 rozszerzone, 2015, cena 25 zł, wyd. 3 ‒ 2019.
 106. Specjalski Ryszard, Okruchy życia, 2010, Włocławek 2012, ss. 68, zdj. kol.
 107. Strzyżewski Stanisław, Zwierzenia wierszem pisane, słowo wstępne M. Krajewski, Katowice-Rypin-Skępe 2013, ss. 70, ilustracje kolorowe, cena 15,50 zł
 108. Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy, pod red. S. Kamosińskiego, Bydgoszcz 2012, ss. 273.
 109. Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, t. 2, Bydgoszcz 2012, ss. 260.
 110. Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, t. 3, Bydgoszcz 2013, ss. 280.
 111. Stulecie orkiestry dętej w Dobrzyniu nad Wisłą, pod red. Bartoszewskiego, opr. R. Chęcka i M. Turkiewicz, opr. red. M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisła 2011, ss. 82, zdj. cz.-białe, cena 12 zł
 112. Suchaparski Marcin,  Zrozumieć autyzm, Brodnica 2019, ss. 97, zdj. kolorowe, cena 16 zł
 113. Szczesna Ewa Zofia, Na skępską nutę, Rypin 1999, ss. 118.
 114. Szczęsna Ewa Zofia, Uśmiech ludziom, Rypin 1998, ss. 154.
 115. Szczęsnma Ewa Zofia, Z nadzieją iść przez życie, Rypin 2002.
 116. Szkice z historii rodziny Pawlaków i Raczkowskich. Studia ofiarowane prof. Marianowi Pawlakowi, pod red. A. Iżyckiej i M. Raczkowskiego, Szczytno-Bydgoszcz-Rypin 2013, ss. 133, zdj, cena 15 zł, wyd. drugie uzupełnione - 2015, ss. 141, cena 22 zł
 117. Trzeciak Bogdan, Moje wspomnienia. Historia jednego życia rodem z Chocenia, wydał, wstępem, życiorysem i przypisami opatrzył M. Raczkowski, Kołobrzeg-Choceń 2016, ss. 159, zdj. kol., cena 25 zł
 118. Wartości kulturowe Ziemi Dobrzyńskiej. II Sejmik Kultury Dobrzyńskiej, Lipno, 19 września 2011, pod red. M. Krajewskiego, konsultacja R. Bartoszewski, Dobrzyń n. Wisłą 2010, ss. 170, zdj. kol., cena 28 zł
 119. Waśniewska-Gawin Janina, Morituri te salutant ave Patria, wstępem poprzedził, przypisami i śródtytułami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2011, ss. 179, zdj. cz.-białe, cena 20 zł
 120. Wesołowski Stanisław, Moje przeżycia okupacyjne w Rypinie (1939-1945), red., wstęp i przypisy M. Krajewski, wyd. 2 popr. i uzup., Rypin 2011, ss. 167, zdj. cz.-białe, cena 25 zł
 121. Wiersze LGL, słowo wstępne D. Chrobak i B. Ciesielska, 2014, ss. 168, kol. grafiki, cena 24,50 zł
 122. W służbie ludziom i Ojczyźnie. Pamiętnik Antoniego Byszewskiego (1876-1963), z życiorysem autora M. Raczkowskiego, pod red. M. Krajewskiego, Rypin 2013, ss. 68, zdj. kol.; wyd. 2 uzup. i popr.., 2016, ss. 82, cena 15 zł
 123. Wspomnienia i galeria serdeczna. Wymyślin w pamięci nauczycieli i wychowanków z pełnym ich wykazem, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, Rypin-Skępe 2010, ss. 165, zdj. cz.-białe, cena 15 zł
 124. Zatroskany o Polskę. Prezydent RP prof. Lech Kaczyński o Polsce i świecie, wybór myśli z wystąpień, listów i wywiadów, Toruń-Brodnica 2015, ss. 180, zdj., cena 25 zł
 125. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XV Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Wielgiem w dniu 20 listopada 2010 r., t. 15, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisłą 2011, ss. 165, zdj. cz.-białe, cena 20 zł
 126. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVI Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Świedziebni w dniu 18 października 2011 r., t. 16, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisłą 2012, ss. 227, zdj. cz.-białe, cena 22 zł
 127. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVII Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Ciechocinie w dniu 17 października 2012 r., t. 17, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisłą 2013, ss. 213, zdj. kolorowe, cena 24 zł
 128. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVIII Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Ostrowitem w dniu 24 października 2013 r., pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp typografia M. Krajewski, t. 18, Dobrzyń n. Wisłą 2014, ss. 264, zdj. kolorowe, cena 32 zł
 129. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XIX Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Osieku Rypińskim dniu 22 października 2014 r., pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp i typografia M. Krajewski, t. 19, Dobrzyń n. Wisłą 2015, ss. 271, zdj. kol., cena 32 zł
 130. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XX Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Radominie w dniu 28 października 2015 r., pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp i typografia M. Krajewski, t. 20, Dobrzyń n. Wisłą 2016, ss. 239, zdj. kol., cena 28 zł
 131. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXI Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Tłuchowie w dniu 26 października 2016 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, t. 21, Dobrzyń n. Wisłą 2017, ss. 216, zdj. kol., cena 24 zł 
 132. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXII Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Skrwilnie  w dniu 23 października 2017 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, t. 22, Dobrzyń n. Wisłą 2018, ss. 218, liczne zdj. kol., cena 25 zł 
 133. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXIII Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Nowogrodzie dniu 12 października 2018 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, t. 23, Dobrzyń n. Wisłą 2019, ss. 240, zdj., cena 25 zł 
 134. Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXIII Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Działyniu w dniu 17 października 2019 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, t. 24, Dobrzyń n. Wisłą 2020, ss. 210, zdj., cena 25 zł 
 135. Zielińska Iwona, Metodologiczne podstawy badań społecznych, 2008, ss. 113, cena 20 zł
 136. Zielińska Iwona, Teofil Jurkiewicz – polski emigrant i emisariusz we Francji, L’Hopital-Rypin 2005, opr. twarda, zdj. cz.-białe, cena 35 zł
 137. Zielińska Iwona, Życie moje spełnione. Teofil Jurkiewicz (Ludomir Brzuskiewicz), (1925-2009), Brodnica-Obory 2019, zd. kolor., skrzydełka, ss. 136, cena 30 zł
 138. Zieliński Gustaw, Kirgiz. Powieść, wstępem poprzedził, przypisami uzupełnił i do druku przygotował M. Krajewski, Rypin-Skępe-Płock 2011, ss. 80, grafiki i zdj. cz.-białe, cena 15 zł
 139. Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, pod red. M. Krajewskiego, Rypin 1989-2006, t. 1, 3, 8, 10, cena po 25 zł
 140. Żabierek Agata, Żabierek Krzysztof, Kanał Warta-Gopło. Droga wodna ku wielkiej Polsce, Brodnica 2017, ss. 94, zdj. kol, cena 18 zł
 141. Żabierkowie Agata i Krzysztof, Bohaterowie z gmin Sompolno i Wierzbinek 1939-1947, Brodnica 2018, liczne zdj. kolor, cena 22 zł
 142. Żabierek Krzysztof, Powstanie zabajkalskie 1866 r., Brodnica 2017, ss. 125, zdj. kol., cena 25 zł
 143. Żuchowski Leszek, Miasto nadgraniczne. Szkice i materiały z historii Golubia-Dobrzynia, wstęp M. Krajewski, Golub-Dobrzyń 2013, ss. 291, zdj. kol., cena 40 zł
 144. Żuchowski Zbigniew, Mała Ojczyzna, Brodnica 2017, ss. 57, zdj. kol., cena 12 zł

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.